DET NYE AB18-AFTALESÆT: AARHUS

-- UDSOLGT --

I samarbejde med BL og Byggeskadefonden bliver dette kursus om det nye AB18 aftalesæt afholdt. 

AB, ABR og ABT 18

Den 21. juni 2018 offentliggøres det nye AB18-aftalesæt, der omfatter AB, ABR, ABT, 4 tillæg samt 2 forenklede kontrakter, der er målrettet mindre og ukomplicerede ustøttede sager. På kurset kan du få inspiration til hvordan de nye redskaber og muligheder i AB18-aftalesættet konkret omsættes til bedre byggeri for pengene og færre mangler. Kurset er målrettet projektledere og byggechefer.

Formålet for kurset er, at vise deltagerne, hvordan man bruger de nye muligheder i AB og ABR til at styre projekteringsfaserne, kvaliteten, opstarten, udførelsen, ændringerne, tiden og afleveringen i et byggeprojekt. Desuden illustrerer kurset også, hvor der kan være en anledning til styrke koblingen mellem boligorganisationens egne beslutningsprocesser og byggesagen. Og endelig ser vi nærmere på de nye muligheder for at løse tvister under vejs i byggeriet på en hurtigere og billigere måde.

Indhold og emner

På kurset gennemgås nyskabelserne i AB-systemet, og intentionerne bag. Vi gennemgår blandt andet:

  •  Gennemarbejdede byggeprojekter - styring af projekteringsfaserne
  •  Grænseflader
  •  Entreprenørprojektering
  •  Obligatorisk projektgennemgang
  •  Ændringer i pris, tid og sikkerhed
  •  Byggemøder og logbog
  •  Tilsyn og kassation
  •  Førgennemgang og aflevering
  •  Konflikthåndtering, herunder den nye "hurtige afgørelse" samt mægling

Undervisere

På kurset underviser bl.a. juridisk chef i Byggeskadefonden, Birgitte Fæster, der har repræsenteret BL i AB-udvalget, og advokat og partner i Sirius advokater Liv Helth Lauersen.

Læs mere her!

Fakta

Sted

Hotel Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus

Priser

1.800 kr.

Tidspunkt

Mandag d. 29. oktober 2018, kl. 9.00 - 16.00

Kontakt