AB18 og den almene bygherres nye ledelsesrolle

-- ARRANGEMENTET ER AFHOLDT -- 

Find materiale fra dagen her

Bedre byggeri for pengene og til tiden!

Det er ambitionen med de nye standardaftaler for byggeriet. Aftalerne vil stille krav om velforberedte projekter, tydeliggørelse af roller og ansvar, fælles gennemgang af byggefaserne, styring af pris og tid, bedre håndværksmæssig udførelse og hurtigere udbedring ved mangler.
For at få fuldt udbytte af det nye AB-aftalesæt er det nødvendigt, at boligorganisationerne sætter sig for bordenden i processen for byggesagen. Samtidig stiller de nye aftaler krav til hele boligorganisationen som bygherre med hensyn til planlægning og evne til at træffe beslutninger tidligt. Det giver topledelsen anledning til at overveje, om der er grund til at justere på virksomhedens organisation og beslutningskompetencer.

Konferencen, der afholdes i et samarbejde mellem AlmenNet, Boligdirektørforeningen, Byggeskadefonden og BL sætter fokus på ledelsesrollen hos de almene bygherrer med udgangspunkt i det nye AB-aftalesæt. Er din boligorganisation klar, når de nye regler træder i kraft 1. januar 2019?

Målgruppe:
Direktører og andre ledende medarbejdere i almene boligorganisationer

Formål:
At give topledelsen i almene boligorganisationer målrettet inspiration, redskaber og viden om hvordan de skal håndtere ledelsesrollen i forbindelse med det nye AB-aftalesæt

Dagens program

kl. 9.00 – 9.30 Tjek ind og morgenkaffe med brød.

Kl. 9.30 – 9.40 Velkomst
v/ Boligdirektørforeningen, FA09 og BL

Kl. 9.40 – 10.40 Bygherrerollen under forandring
Hvilke kompetencer har den professionelle bygherreorganisation brug for?
v/ Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen
Refleksion om oplægget ved bordene
Opsamling i plenum.

Kl. 10.40 – 11.00 Pause

Kl. 11.00 – 12.00 Det nye AB-aftalesæt og ledelsesrollen
Fokus på de vigtigste ændringer og hvad det stiller af krav til boligorganisationernes styring af byggesagen og den interne organisering.
v/ Birgitte Fæster, juridisk chef, Byggeskadefonden
Øvelse ved bordene
Opsamling i plenum.

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost

Kl. 12.45 – 14.15 Cases fra de almene bygherrer – dilemmaer, muligheder og udfordringer
Korte præsentationer med udvalgte eksempler og konkrete erfaringer fra boligorganisationer.
Spørgsmål til cases fra bordene
Opsamling i plenum.

Kl. 14.15 – 14.30 Kaffe og kage

Kl. 14.30 – 15.30 Hvad har vi lært og hvordan kommer vi videre?
Dagens vigtigste pointer og præsentation af planer for et nyt brancherelateret ledelsesakademi.
v/ Dorte Hjerrild og Nana Juul, BL
Diskussion ved bordene
Opsamling i plenum.

Kl. 15.30 – 16.00 Netværk og tak for i dag!

Fakta

Sted

Fælleshuset, Brunevang 54D, 2610 Rødovre

Priser

1.000 kr.

Tidspunkt

den 31. januar 2019, kl. 9.00 - 16.00

Kontakt