Årsseminar 2020: Innovation i byggeriet frem mod 2030

Kom med på AlmenNets årsseminar. I år sætter vi sætter fokus på innovation i byggeriet ud fra tre perspektiver, nemlig Teknologi, Nye boformer og Klima og miljø! Tilmeld dig nu og tag din kollega med.

Foto: Engbakken Kollegiet på Frb., fsb

Kom med når AlmenNet inviterer til virtuelt årsseminar på den 26. november. På dagen sætter vi fokus på innovation i boligbyggeriet. Indledningsvis afholder vi AlmenNets ordinære repræsentantskabsmøde.

Alle er velkomne på Årsseminaret. Bemærk dog, at  repræsentantskabsmødet kl. 09.00 - 10.00 kun er for ansatte i AlmenNets medlemsorganisationer.

Webinaret om innovation i byggeriet kl. 10.00 - 11.30 er for alle. Se program længere nede på siden.  

’Innovation i boligbyggeri – frem mod 2030’
Vi lever i en tid, hvor teknologi udvikler sig eksponentielt og lynhurtigt, mens langvarige demografiske ændringer smitter af på vores boformer og klimaet blander sig og fordrer hidtil uset forandringer i det byggede miljø.

Så hvordan i alverden skal den almene sektor udvikle sig op imod 2030?

Vi har inviteret tre personer med dyb indsigt i henholdsvis tech, nye boformer og klima & miljø til at fylde os med ny viden.

På webinaret møder du Mariano Alesandro, der som Head of Future Thinking and Technology hos The Index projekt høster ny viden om tech i hele verden; Johannes Pedersen, som er Partner & Architect hos Nord Architects, og rådgiver Statens Kunstfond om deres og Realdanias store nye satsning ’Boliglaboratoriet’ samt Lykke Leonardsen, Programleder Grønne Byløsninger, Københavns Kommune.

Webinaret er det første i en serie på tre, som har til formål af afdække de vigtigste trends og udfordringer for den almene sektor op mod 2030 i forbindelse med udarbejdelsen af AlmenNets 2030 strategi, som gennemføres med støtte fra Realdania.

DAGENS PROGRAM

09.00 AlmenNets repræsentantskabsmøde (med præciseret dagsorden)
- kun for ansatte i AlmenNets medlemsorganisationer.

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
v. Rolf Andersson, formand i AlmenNet

3. Revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
- Årsregnskab for 2019.
- Bevillingsoversigt.

4. Forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
- Forslag til budget for 2021.

5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af næstformand for 2 år
Steen Ejsing, DAB, villig til genvalg.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Bente Karlskov, modtager ikke genvalg.
Lone Zeeberg Nielsen, villig til genvalg.
Keld Laursen, villig til genvalg.

Det efterlader én bestyrelsesplads. Bestyrelsen anbefaler Pia Lyngdrup Nedergaard, ØsterBO, som har været suppleant i 2019/2020.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år
Der er én suppleantplads ledig. Bestyrelsen anbefaler Henrik Max Rasmussen, FAB og genvalg af Ole Nielsen, Sct. Jørgen, Viborg som har været suppleant i 2019/2020.

9. Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor
Bestyrelsen indstiller genvalg af Ernst & Young P/S.

10. Eventuelt

I tilmeldingen er det muligt at deltage hele dagen eller kun at deltage i eftermiddagens program kl. 9.00 - 11.30. Vi gør opmærksom på at repræsentantskabsmødet kun er for ansatte i AlmenNets medlemsorganisationer. Hvert medlem har ret til at deltage med 1 stemmeberettiget repræsentant. Se AlmenNets vedtægter her.

Kl. 10.00 - 11.30 Innovation i boligbyggeriet (alle er velkomne)

- Temaet belyses ud fra tre perspektiver: Teknologi, boformer, Klima & miljø 

Velkomst
v/ Rolf Andersson, formand for AlmenNet og byggedirektør i KAB

Intro til dagens oplægsholdere og 'spilleregler'
v/ Niklas Jarnit, konsulent i AlmenNet

Teknologisk perspektiv
v/ Mariano Alejandro, Head og Future Thinking & Technology, The INDEX: Project

Nye boformer
v/ Johannes Pedersen, Partner & Arkitekt, Nord Architects

Klima & miljø
v/ Lykke Leonardsen, Programleder Grønne Byløsninger, Københavns Kommune

Tak for i dag

Fakta

Sted

Virtuelt

Priser

Gratis

Tidspunkt

Den 26. november kl. 09.00 - 11.30

Kontakt

Tilmelding

Da repræsentantskabsmødet kun er for ansatte i medlemsorganisationerne, vil det kun være muligt for ikke-medlemmer, at deltage i den faglige del. Repræsentantskabsmødet er kun for medlemmer. Se evt. om din organisation er medlem under "Om AlmenNet"