ÅRSSEMINAR 2019

Den 25. november inviterer AlmenNet på tur rundt i Aarhus' nye bæredygtige bydel Lisbjerg med besøg i Lisbjerg Bakke og Bakkehusene.

Kom med når AlmenNet inviterer til Årsseminar på Godsbanen i Aarhus den 25. november. På dagen kan du høre om udviklingsplanerne for Lisbjerg samt få syn for sagen med besigtigelser i Lisbjerg Bakke og Bakkehusene. Indledningsvis afholder vi AlmenNets ordinære repræsentantskabsmøde.

Alle ansatte i almene boligorganisationer og -administrationer er velkomne på Årsseminaret. Bemærk dog, at arrangementet er forbeholdt ansatte i AlmenNets medlemsorganisationer og repræsentantskabsmødet kl. 10 - 11 er kun for ansatte i AlmenNets medlemsorganisationer.

I år er der 4 bestyrelses- og 2 suppleantposter, samt formandsposten, på valg. Bestyrelsen opfordrer alle med interesse til at stille op, til at melde sit kandidatur til AlmenNets sekretariatet, som også svarer på evt. spørgsmål.   

Gå direkte til tilmelding her 

Årsseminar med besigtigelse af bæredygtige byggerier
Lisbjerg er Aarhus' nye bydel, som i de kommende år bliver hjemsted for 25.000 mennesker. Udviklingsplanen for Lisbjerg er blandt Danmarks største byudviklingsområder. Med AL2boligs Lisbjerg Bakke og Boligforeningen Ringgårdens Bakkehusene har den nye bydel allerede fået sine første beboere. På AlmenNets Årsseminar kan du høre mere om planerne for Lisbjerg og ikke mindst komme på tur rundt i de to nye boligafdelinger på toppen af Lisbjerg Bakke.


Foto: Udviklingsplan for bydelen Lisbjerg

DAGENS PROGRAM

09.30 Morgenmad og netværk

10.00 AlmenNets repræsentantskabsmøde inkl. præciseret dagsorden
- kun ansatte i AlmenNets medlemsorganisationer.

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
v. Rolf Andersson, formand i AlmenNet

3. Revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
- Årsregnskab for 2018.
- Bevillingsoversigt.

4. Forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
- Forslag til ny kontingentstruktur.
- Forslag til budget for 2020.

5. Behandling af indkomne forslag
- Der er ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af formand for 2 år 
Rolf Andersson, KAB, villig til genvalg.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark, modtager ikke genvalg.
Ole Nielsen, Himmerland Boligforening, villig til genvalg.
Erling Weber Jensen, Skanderborg Andelsboligforening, modtager ikke genvalg.
Allan Werge, AL2bolig, villig til genvalg.

Bestyrelsen anbefaler genvalg af Ole Nielsen og Allan Werge, samt foreslår til de to ledige pladser Charlotte Nørbak, Domea.dk og Kasper Nørballe, FA09, som begge har været suppleanter i 1 år.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år
Der er to suppleantpladser ledige. Bestyrelsen anbefaler Pia Lyngdrup Nedergaard, ØsterBO og Ole Nielsen, Sct. Jørgen, Viborg.

9. Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor
Bestyrelsen indstiller genvalg af Ernst & Young P/S.

10. Eventuelt

I tilmeldingen er det muligt at deltage hele dagen eller kun at deltage i eftermiddagens program kl. 11.00 - 15.00, begge dele er inkl. frokost. Vi gør opmærksom på at repræsentantskabsmødet kun er for ansatte i AlmenNets medlemsorganisationer. Hvert medlem har ret til at deltage med 1 stemmeberettiget repræsentant. Se AlmenNets vedtægter her.

11.00 Velkomst til det faglige seminar
v. Rolf Andersson, formand i AlmenNet

11.10 Udviklingen af Lisbjerg
v. Bente Lykke Sørensen, Arealudviklingschef i Aarhus Kommune

12.00 Frokost i Spiselauget på Godsbanen

12.45 Besigtigelse af Lisbjerg Bakke og Bakkehusene
v. AL2bolig & Boligforeningen Ringgården

15.00 Tak for i dag

LISBJERG BAKKE
Træhusene på Lisbjerg Bakke i Aarhus Kommune stod færdig i sommeren 2018. Byggeriet består af fire boligtyper, der fordeler sig over seks blokke på tre og fire etager og er det første af sin slags i Danmark. Det er bygget ud fra et system, hvor det er muligt at demontere materialerne til genanvendelse.

Boligerne har 35 lejligheder og fem ungdomsboliger. Det er et alment byggeri på 4100 kvadratmeter bygget i fire etager af massivtræ og med ubehandlede træfacader. Beton og stål er anvendt, hvor det giver mening. For eksempel er beton brugt for at opfylde høje lydkrav.

Det er arkitektvirksomheden Vandkunsten, der har tegnet projektet, og boligorganisationen AL2bolig, der står bag byggeriet. Byggeriet er et DGNB-certificerede projekt på guld-niveau. DGNB er en certificering af bæredygtigt byggeri.

Byggeriet vandt prisen Årets byggeri 2018 sammen med Campus Bornholm. Det er Magasinet Byggeri er vært for kåringen. De nominerede byggerier bedømmes af en dommerkomité af branchedirektører. Byggearbejdets omkostninger er på 11.000 kroner pr. kvadratmeter eksklusiv moms. Pris for leje pr. måned for en to-værelses lejlighed på 73 kvadratmeter er 6.340 kroner.


Foto: Lisbjerg Bakke, Al2Bolig

BAKKEHUSENE
Aarhus Kommune ønskede et markant arkitektonisk aftryk på det første projekt i den nye bydel, Lisbjerg, for at sætte en standard for den videre udbygning af området. Kodeordene var arkitektonisk kvalitet, bæredygtighed og socialt fællesskab. Dette blev også kodeordene i Ringgårdens konkurrence, som nu er realiseret med Bakkehusene, som tilmed har en meget central placering på bakken. 

Målgruppen var unge børnefamilier, som drømmer om hus med en lille have. Derfor rækkehuse. For at skabe gode rammer for fællesskab, er bebyggelsens 47 boliger, brudt ned til seks boligstræder a 7-8 boliger – en optimal størrelse til at understøtte naboskabet lokalt. Centralt i den bilfri bebyggelse er bebyggelsens sociale åre med fælleshus Rækkehuse i to plan (3- og 4-rum fra 97-115 kvm), orienteret mod syd og udsigten.

Indretningen er baseret på funktionelle og sunde principper. De sydvendte forhaver/terrasser med stakitter mod boligstrædet fungerer som en forlængelse af boligen i sommerhalvåret - her er både privatliv og kontakt med naboer der passerer forbi. På de skrånende udearealer spiller LAR-løsningen og gabioner en markant rolle.

Foto: Bakkehusene, Boligforeningen Ringgården 

 

Lukket for tilmelding

Fakta

Sted

Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C

Priser

Gratis - forbeholdt AlmenNets medlemmer
Tilmeldingsfrist den 18. november.

Tidspunkt

Den 25. november
kl. 09.30-15.00