ÅRSSEMINAR 2018

Den 29. november inviterer AlmenNet og fsb indenfor i fsb's nye ungdomsboligafdeling Engbakken på Frederiksberg.

-- ARRANGEMENTET ER AFHOLDT --

Find materiale her!

Kom med når vi besøger fsb's nye ungdomsboligafdeling, Engbakken. Vi skal høre om, hvordan fsb har sikret et tæt og godt fællesskab mellem de unge ved hjælp af en ny 'first mover'-metode! På dagen afholdes også AlmenNets ordinære repræsentantskabsmøde.

Tilmelding finder sted nederst på siden.

DAGENS PROGRAM

Kl. 11.00 Velkomst

Kl. 11.10 AlmenNets repræsentantskabsmøde:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
Årsregnskab for 2017
Bevillingsoversigt

4. Forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
Forslag til budget for 2019

5. Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag til behandling

6. Valg af Næstformand for 2 år: 
Bestyrelsen anbefaler Steen Ejsing, DAB

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Der er 3 bestyrelsespladser ledige. Bestyrelsen anbefaler:
Bente Karlskov, Byggechef i Civica
Lone Zeeberg Nielsen, byggechef i fsb
Keld Laursen, Brabrand Boligforening

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
Der er to suppleantpladser ledige. Bestyrelsen albefaler:
Charlotte Nørbak, Domea.dk
Kasper Nørballe, FA09

9. Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor:
Bestyrelsen indstiller genvalg af Ernst & Young P/S

10. Eventuelt

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 12.45 Præsentation af fsb
v/ fsb

Kl. 13.00 Præsentation af Engbakken
I Engbakken er der 124 ungdomsboliger fra 1. – 7. sal. Hele den grønne glasbygning er en del af Frederiksbergs Kommunes udvikling af et trist og nedslidt hjørne lige op ad Bispengbuen, som er indfaldsvej til København. Huset er bygget, så det skærmer mod trafikken og åbner med fælleslokaler og –terrasser mod syd. 

Samarbejdet med kommunen har være forbilledligt, og byggeriet har fået stor og positiv opmærksomhed fra bl.a. borgmesteren, da hele området med færdiggørelsen af dette projekt har fået et kæmpe løft.
v/ Lone Zeeberg Nielsen, byggechef i fsb

Kl. 13.30 Mød fremtiden - drift og fællesskab i almene ungdomsboliger med afsæt i nye digitale muligheder
Projektet bygger på en idé om, at en af forudsætningerne for god og effektiv drift er et tæt og godt fællesskab, hvor beboerne selv føler stort ejerskab og bidrager til løsningen af dagligdagens udfordringer. Et problem, der tidligere er gået igen, har været det lave engagement, unge beboere tidligere har vist i formelle beslutningsstrukturer, på trods af, at mange af dem udviser interesse og trang til lokale fællesskaber.

Derfor har fsb udviklet og afprøvet en ny metode for, hvordan man kan skabe fælles sociale rammer og fremme anvendelsen af særligt digitale værktøjer ved etablering og drift af almene ungdomsboliger. Kom og hør om erfaringerne!
v/ Anders Peo Fajers, tidl. forvaltningskonsulent i fsb, nuværende politisk konsulent i Boligkontoret Danmark

Kl. 14.00 Besigtigelse af Engbakken
Guidet rundtur i afdelingen med projektleder i fsb, Ea Nielsen. 

Kl. 15.00 Tak for i dag!

Fakta

Sted

Nordre Fasanvej 209, 2000 Frederiksberg

Priser

Gratis! Kun for AlmenNets medlemmer eller adm. medarbejdere fra interesserede boligorganisationer.

Tidspunkt

Den 29. november 2018
Kl. 11.00 - 15.00

Kontakt