Årsseminar 2017 og digitale frontløbere

Kom med når AlmenNet, i samarbejde med Bygherreforeningen og KAB, præsenterer den almene sektors digitale frontløbere! Forinden afholdes AlmenNets ordinære repræsentantskabsmøde.

På årsseminaret 2017 vil AlmenNet, Bygherreforeningen og KAB sætte perspektiv på digitaliseringen - og især på en række udvalgte digitale frontløbere, der kan inspirere branchen og de almene boligorganisationer til at anvende nye digitale løsninger i dagligdagen til gavn for både ledelse, drift og beboere. 

Til at starte med afholder vi AlmenNets ordinære repræsentantskabsmøde  og om eftermiddagen sætter vi spot på de digitale frontløbere. Hele arrangementet foregår hos KAB i København.

Deltag enten hele dagen eller kom til eftermiddagens event. 

Sidste frist for tilmelding var den 17. november! Tilmeldingen er nu  lukket.

I løbet af dagen vil vi lancere et inspirationskatalog med de mest nyskabende digitale cases, hvor vi kommer ind på, netop hvordan frontløberne anvender f.eks. dataopsamling, apps og robotteknologi til at optimere deres måde at arbejde på til gavn for både driftsorganisationen og lejerne.

Kom med og hør oplæg fra de udvalgte digitale frontløbere og få indblik i, hvordan ny teknologi kan være med til at effektivisere dagligdagen i både byggeri og drift. Vi kigger på digitale løsninger i både stor og lille skala, og vi kobler det strategiske til den operationelle drift og service. Der vil være indlæg fra både eksperter og praktikere. 

Gå direkte til program for Digitale Frontløbere (kl. 15.00 - 17.30)

PROGRAM 

AlmenNets repræsentantskabsmøde

Kl. 14.00-14.45: AlmenNets repræsentantskabsmøde (kun for medlemmer af AlmenNet og interesserede medarbejdere i andre boligorganisationer)

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
Årsregnskab for 2016
Bevillingsoversigt

4. Forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
Forslag til budget for 2018

5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til behandling

6. Valg af Formand for 2 år:
Rolf Andersson, KAB, villig til genvalg

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark, villig til genvalg
Ole Nielsen, Himmerland Boligforening, villig til genvalg
Steen Ejsing, DAB, villig til genvalg
Erling Weber Jensen, Skanderborg Andelsboligforening, villig til genvalg

Der er en bestyrelsesplads ledig. Bestyrelsen anbefaler: 
Allan Werge, direktør i Al2bolig

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år
Der er to suppleantpladser ledige. Bestyrelsen albefaler: 
Bente Karlskov, Byggechef i Civica samt
Lone Zeeberg Nielsen, byggechef i fsb

9. Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor
Bestyrelsen indstiller genvalg af Ernst & Young P/S

10. Eventuelt

Digitale frontløbere 

Dette event afholdes i samarbejde med Bygherreforeningen og KAB og er åbent for alle.

15.00: Velkomst og introduktion

15.10: Mød de digitale frontløbere
Vi præsenterer de seks cases, der er udvalgt som frontløbere inden for de tre kategorier:

1. Digital strategi

 • Fuld digitalisering
  Morten Lykkeberg, sekretariatschef, Boligselskabet Sjælland
 • 360o-analyse - helhedsorienteret strategi med digitalt fundament
  Lone Skriver, kundesupportchef, KAB 

2. Effektiv drift med digitale værktøjer

 • eDrift - digital opgavestyring
  Mikkel Ventzel Madsen, byggeteknisk konsulent, fsb
 • FM-outdoor - professionel, effektiv og transparent drift
  Arne Juul, direktør, Slagelse Boligselskab
 • Synligt indeklima - kvalitetssikret drift 
  Indlægsholder afventer, diverse almene boligorganisationer 

3. Beboerservice med digitale løsninger

 • Beboer app - værktøj til god kommunikation og naboskab
  Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør, Domea

16.30: Perspektiver på digitalisering
Stig Brinck, ekspertisechef, Niras
Stig er en af de førende kapaciteter inden for digitalisering af byggeri og drift med et solidt kendskab til implementering af digitale redskaber i praksis. Med udgangspunkt i de præsenterede cases vil Stig udfordre os – både i forhold til det store overblik, men også i forhold til den digitale udvikling og den fortsatte implementering af digitale løsninger.

16.55: Opsamling og tak for i dag 

17.00: Netværk og bobler

Fakta

Sted

Arrangementet afholdes hos KAB, Studiestræde 38, 1552 København V

Priser

Gratis! Repræsentantskabsmødet er kun for AlmenNets medlemmer eller adm. medarbejdere fra interesserede boligorganisationer. Eftermiddagens arrangement er åben for alle interesserede, men tilmelding er nødvendig.

Tidspunkt

22. november 2017 kl. 14-17.30

Kontakt