Årsseminar og repræsentantskabsmøde 2015

AlmenNets Årsseminar med temadiskussion om Realdanias kampagne DET GODE BOLIGLIV

ARRANGEMENTET ER AFHOLDT -

___________

Årsseminar og repræsentantskabsmøde 2015

Tema: DET GODE BOLIGLIV.

I samarbejde med Realdania markerer vi kampagnens afslutning og vidensdeler om erfaringer fra proces og resultater.

Bemærk: Sidste frist for tilmelding er onsdag den 18/11 kl. 12.00

Der er lukket for tilmelding. Har du spørgsmål, kontakt venligst til Olav Kirchhoff, oki@bl.dk, 3376 2058

Arrangementet er tænkt som et internt seminar for AlmenNets medlemmer samt for de involverede projekter og relevante interessenter. Det afholdes i Sprotoftens nye aktivitetshus i Nyborg og det er gratis at deltage.

Læs mere om de mange flotte projektresultater 

Indledningsvis afholder vi det ordinære repræsentantskabsmøde for udviklingsforeningen AlmenNet.

Dagens program:


Kl. 9.15 AlmenNets repræsentantskabsmøde med dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Her kan du læse:

4. Forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse

Her kan du læse:

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling


6. Valg af Formand for 2 år

Rolf Andersson, KAB, villig til genvalg 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark, villig til genvalg

Palle Jørgensen, Boligforeningen Ringgården, villig til genvalg

Ole Nielsen, Himmerland Boligforening, villig til genvalg

Jesper Rasmussen, Bo-Vest, villig til genvalg

Steen Ejsing, DAB, villig til genvalg


8. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Jens Pilholm, Civica, villig til genvalg 

Bestyrelsen anbefaler Erling Weber Jensen, Skanderborg Andelsboligforening, til ledig suppleantplads


9. Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor

Bestyrelsen indstiller genvalg af Ernst & Young P/S


10. Eventuelt

_________________________________________________  

Kl. 10.00 Velkommen til seminaret
v. Astrid Bruus Thomsen, Realdania  

Kl. 10.15 DET GODE BOLIGLIV
– introduktion til en kampagne i den almene sektor.
v. Rolf Andersson, seminarfacilitator.  

Kl. 10.20 Programmet, processen og projekterne
– en hurtig gennemgang af kampagnens opbygning, forløb og resultater.
v. Lisbeth Vestergaard, kampagnesekretariatet.  

Kl. 11.00 Hvad har vi lært? Projekterfaringer og vidensdeling på tværs
- fire korte oplæg med efterfølgende plenumdrøftelser.  

1. Bedømmelsesudvalget: Hvor blev de vilde projekter af?
2. Projektlederen: Sådan oplevede jeg kampagnen!
3. Rådgiverteamet: Om at hjælpe lokale projekter!
4. Evaluator Oxford Research: Hvordan ser en vellykket projektproces ud?  

Kl. 12.30 Frokost  

Kl. 13.00 Præsentation af Sprotoftens nye beboerhus og aktiviteter
- et støttet projekt i kampagnen DET GODE BOLIGLIV
v. Stig Bjarne Jensen, Aktivitetshuset  

Kl. 13.45 Historier og billeder fra bogen DET GODE BOLIGLIV
v. Kristine Kiilerich, fotograf og Michael Thorberg, BL  

Kl. 14.45 Perspektiv: Boligliv i Balance
v. Astrid Bruus Thomsen, Realdania  

Kl. 15.00 Tak i dag! 

NB! Sidste frist for tilmelding er d. 18. november kl. 12.00!

Fakta

Sted

Aktivitetshuset, Sprotoften 1, Nyborg.

Priser

Gratis! Kun for AlmenNets medlemmer og projektinvolverede i kampagnen Det Gode Boligliv.

Tidspunkt

24. november 2015, kl. 9.15 - 15.00.

Kontakt