Åben konference (2014) hos SBI i Sydhavnen

Reserver torsdag d. 20. marts kl. 10.00 - 15.00 til åben konference om udvikling af det almene byggeri, som i år arrangeres i samarbejde med SBI, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Byggeskadefonden.

ARRANGEMENTET ER AFHOLDT -

Bedre indeklimakomfort gennem renovering

AlmenNet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) samt Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har fornøjelsen at invitere alle interesserede til konference om udvikling af det almene byggeri med temaet ” Bedre indeklimakomfort gennem renovering”.

I de seneste mange år har fokus været på energibesparelser, byggeteknisk genopretning samt sammenlægninger og omdisponeringer, når almene boliger er blevet renoveret. Der har derimod ikke været den samme opmærksomhed på mulighederne for at forbedre indeklimaet i boligen – både rent teknisk og det oplevede. Dette hænger givetvis sammen med, at indeklima og komfort er størrelser, der kan være svære at formidle og ”sælge” overfor fx beboerne. Desuden er indeklimakomfort også forbundet med usikkerhed, når den menneskelige faktor spiller ind.

På konferencen vil vi diskutere konkrete muligheder og problemstillinger i forbindelse med indeklimakomfort, når almene boligbyggerier renoveres. Som deltager på konferencen får du ny og redskabsorienteret viden fra både en teknisk og brugerorienteret vinkel, der gør det nemmere at arbejde med indeklimakomfort som en åbenbar kvalitet og add-on ved almene renoveringer.

Vær med til at skabe innovation i det almene byggeri og deltag når almene bygherrer og byggeriets øvrige parter netværker.

God fornøjelse!

Fakta

Sted

SBI/Aalborg Universitet, Københavns Sydhavn

Priser

500 kr. for medlemmer. 750 kr. for øvrige.

Tidspunkt

kl. 10.00 - 15.00