Lokal afledning af regnvand

– kom godt i gang

Foto: Rambøll Management

AlmenVejledning: "Lokal afledning af regnvand - kom godt i gang" 

1. udgave, 2014

Vejledningen sætter fokus på de udfordringer, som klimaændringerne medfører i form af mere koncentreret nedbør, højere grundvandsstand og højere vandstand i havene. Det er forhold, som giver store problemer for mange af de eksisterende boligområder, og som ofte kan afhjælpes med lokale løsninger på afledning af regnvand, også kaldet LAR-løsninger.

Vejledningen anviser forskellige, kreative løsningsmodeller inden for LAR, som dækker over en vifte af muligheder, herunder hel eller delvis afkobling fra kloaknettet, forsinkelse af regnvandet, samt en række forskellige muligheder for udformning af et projekt. Et af publikationens vigtigste budskaber er nødvendigheden af at finde langtidsholdbare løsninger, hvilket kræver et solidt forarbejde og ikke mindst, samarbejde og dialog mellem kommune, spildevandsselskab og boligorganisation.  

Udarbejdet for AlmenNet af Boligforeningen ØsterBO

App

Med app'en har du altid AlmenNets publikationer ved hånden i et læsevenligt, digitalt bladreformat, hvor du nemt kan skabe overblik over publikationerne og finde det du leder efter, via en brugervenlig søgefunktion.

Find vejledningen i AlmenNets app

Download

PDF

E-pages

Energi, klima & miljø Helhedsplaner & fremtidsanalyse