ESCO i den almene sektor

Kan ESCO-aftaler med fordel kan anvendes af den almene sektor? Eller er delelementer i en sådan udliciteringsaftale attraktiv for almene boligorganisationer?

AlmenRapport: Energirenovering og ESCO i den almene sektor

1. udgave, 2011

Rapporten “Energirenovering og ESCO i den almene sektor” gennemgår principperne i en ESCO aftale, herunder de forskellige interessenters overvejelser, samt fordele og ulemper for den almene boligorganisation.

Rapportens praktiske afsnit tager afsæt i 3 konkrete boligafdelinger i BO-VEST, hvor det praktiske forarbejde og kontakterne med ESCO-firmaerne gennemgås, hvilket resulterer i et konkret ESCO udbud med tilhørende udbudsmateriale vedr. et mindre teknisk energioptimeringsprojekt samt de efterfølgende kontraktforhandlinger.

Endvidere beskrives nogle ESCO-firmaers forslag og overvejelser omkring en ESCO-løsning på et traditionelt rødstensbyggeri fra 1960’erne, der ikke har været renoveret. På baggrund af ovenstående gennemgås til sidst de energirenoveringsmæssige overvejelser omkring en Landsbyggefondstøttet helhedsplans renovering.

Udarbejdet for AlmenNet af Bo-Vest

Find vejledningen i AlmenNets app 

Download

PDF
Energi, klima & miljø Projektledelse & forandring IT & Teknologi