Boværdi-øgende renoveringer af rækkehuse

AlmenRapport: "Boværdi-øgende renoveringer af rækehuse - et inspirationskatalog"

1. udgave 2015

Rundt omkring i Danmark ligger der tusindvis af små rækkehuse. De har altid været meget populære, da de både er prisbillige og oftest centralt beliggende.
Mange af dem står imidlertid over for omfattende og bekostelige renoveringer. Renoveringerne omfatter typisk afhjælpning af utilstrækkelig klimaskærm, nedslidt tag og facade, nedbrudte kælderskakte og kolde gavle samt
nedslidte installationer.

Rækkehusene har behov for en boværdi-øgende renovering, som ideelt set både skal udbedre byggetekniske problemer, forbedre funktionaliteten af de fysiske rammer og tilføre kvaliteter til boligen, der samtidig øger boligernes
herlighedsværdi. 

Projektledelse & forandring Helhedsplaner & fremtidsanalyse