Inspirationskatalog

Det store Havnehus i Aarhus. Foto: Boligforeningen Ringgården. Læs mere på www.inspirationskatalog.dk

Inspiration til fremtidssikring af almene boliger

www.inspirationskatalog.dk 

Inspirationskatalog.dk gik i luften i 2011 som resultatet af et udviklingsprojekt i AlmenNet. I starten omhandlede kataloget alene renoveringsprojekter, men i 2014 blev det udvidet til også at omhandle alment nybyggeri. 

AlmenNets Inspirationskatalog samler og videreformidler viden og erfaringer fra innovative byggeprojekter i den almene boligsektor. Det digitale katalog udgør en brugervenlig systematisering af eksisterende viden, som bliver gjort let tilgængelig, og som løbende udbygges med nye projekter. I kraft af det digitale format kan kataloget udvides, revideres og ajourføres kontinuerligt, og det benytter sig i høj grad af visuelle virkemidler som fotos, video og illustrationer. Som et nyere tiltag, kan man få vist alle projekterne på et danmarkskort. 

En tematisk udbygning med nybyggeri har derfor været et logisk "add on", som faktisk var tiltænkt fra starten. På den måde kommer Inspirationskataloget til at udgøre én fælles portal for inspiration og erfaringsudveksling inden for de to hoveddiscipliner i alment byggeri.

Bag udbygningen af Inspirationskataloget har der siddet en projektgruppe, bestående af projektledere fra 5 almene boligorganisationer, som også har ageret test-brugere på den opdaterede hjemmeside. Dermed har udvidelsen af kataloget både været styret af og testet på målgruppen.

Inspirationskataloget indeholder ca. 100 projekter og der kommer hele tiden nye til. Projekterne formidles primært igennem AlmenNets nyhedsbrev og hjemmeside.  

Har I et projekt til Inspirationskataloget?

Vi opfordrer på det stærkeste alle boligorganisationer til at kontakte os med projekter inden for nybyggeri og renovering. Inspirationskatalogets formål er at formidle erfaringer fra projekter, som andre kan lære noget af. Der er altså ingen krav for hvornår et projekt er egnet til Inspirationskataloget, ud over viljen til at dele ud af sine erfaringer og at projektet er gennemført. 

Har du et projekt eller kender du til et, så kontakt os på nja@bl.dk, 3376 2071  

Udvidelsen af Inspirationskatalog.dk er gennemført med støtte fra Landsbyggefonden.  

GÅ TIL INSPIRATIONSKATALOG.DK

“Det digitale katalog udgør en brugervenlig systematisering af eksisterende viden, som bliver gjort let tilgængelig, og som løbende udbygges med nye projekter.”