Markedsanalyse som værktøj

Himmerland Boligforening, Sallingsundvej i Aalborg Øst Fotograf: Ajs Nielsen
Om projektet Værktøjer Fakta

Om projektet

Hvem efterspørger hvilke boligtyper og hvorfor? Disse spørgsmål er relevante
både når man som boligorganisation står overfor et nybyggeri eller en renoveringsproces, men også i særdeleshed når man står overfor markedsmæssige udfordringer i boligafdelingen.

Himmerland Boligforening har gennem 2 år stået for udviklingsprojektet
'Markedsanalyse som værktøj'. Slutresultatet er vejledning,
der hjælper boligorganisationerne med at placere og analysere en given afdeling i en lokal markedsmæssig kontekst. Susanne Kollerup har sammen med kollegaerne Claus Bjørton og Sven Buch stået for projektledelsen:

"Markedsanalyse er allerede en del af hverdagen for nogle boligorganisationer. Med vores vejledning er det målet at markedsanalyse som redskab bliver gjort tilgængelig og brugbart for alle”. Vejledningens kerne består af seks udvalgte cases, der er eksempler på, hvordan markedsanalyse kan anvendes i praksis.

De seks cases tager udgangspunkt i generelle markedsmæssige
udfordringer indenfor den almene sektor, hvor der opstilles og afprøves hypoteser. ”Boligmarkedet er i konstant forandring. Konkurrencen om kunderne er mere skærpet end nogensinde. For at kunne handle strategisk på boligmarkedet er det vigtigt at boligorganisationerne kan arbejde med de centrale markedstendenser”, forklarer Susanne Kollerup og tilføjer: ”På sigt kan et bedre greb om de markedsmæssige udfordringer være med til at styrke den almene sektor på boligmarkedet generelt og lokalt”.

vejledningen kan med fordel anvendes som supplement til
AlmenNets ”klassiske” vejledninger: ’Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde’, ’Beboerdemokratisk proces’ og især ’Fremtidsanalyse’. 

Vejledningen henvender sig til alle, der er nysgerrige på markedsanalyse
og ønsker inspiration til at undersøge den markedsmæssige kontekst i dybden.

Kontakt

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til vejledningen, så kontakt Sven Buch, udviklingschef i Himmerland Boligforening på mail: sbu@abhim.dk.

“Konkurrencen om kunderne er mere skærpet end nogensinde”
Susanne Kollerup, projektleder, Himmerland Boligforening


Værktøjer

AlmenVejledning: "Markedsanalyse i den almene sektor - anvendelse af markedsanalyse i praksis", 2014

Med AlmenNets Vejledning om markedsanalyse får du en introduktion til, hvad markedsanalyse er, og hvordan den kan bruges i praksis. 

Download vejledningen

Bilag

I bilagsmaterialet er der inspiration at hente til at udarbejde spørgeguides, der er tilpasset egne undersøgelsesdesign. I højre side kan du downloade dem enkeltvis.

a) Afdelingens målgruppeprofil
b) Brevskabeloner med information til beboere ifm. undersøgelse
c) Guide til personligt interview
d) Guide til telefoninterview
e) Guide til fokusgruppeinterview
f) Spørgeguide til undersøgelse blandt folk, der har takket nej til en bolig
g) Spørgeskemaundersøgelse: Beboernes årsager til at flytte til afdelingen
h) Spørgeskemaundersøgelse: Beboernes holdninger og ønsker til afdelingenFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Susanne Kollerup, Himmerland Boligforening

Mail:

ssk@abhim.dk

Støttet af


Helhedsplaner & fremtidsanalyse Projektledelse & forandring
Fremtidsanalyse

Metoder til at gøre de ældre boligafdeliger konkurrencedygtige i fremtiden