'Fra viden til forandring' er blevet til 'Alment Talent Akademi'

'Fra viden til forandring' er et udviklingsprojekt med fokus på, at give redskaber til håndtering af forandringer i organisationer. Projektet blev afsluttet i 2015 med stor succes og overdraget til BL, som nu udvælger og uddanner sektorens største talenter på Alment Talent Akademi.

AKB/KAB, Øbrohus i København Ø. Foto: Michael Paldan
Om projektet Alment Talent Akademi Status december 2014 Deltagere Vejledninger Fakta

Om projektet

Se en kort video om uddannelsen.

Landets almene boligselskaber lever i en tid, hvor krav om forandringer hele tiden vokser og det kan være med til at skabe et pres på organisationen. I 2012-14 blev ansatte i syv boligorganisationer uddannet til at håndtere forandringerne, på AlmenNets forandringsagentuddannelse (P23). Målet var at facilitere bedre, mere effektive og billigere forandringsprocesser, som i sidste ende skal det give lejerne mere kvalitet for huslejen. 

Katja Adelhøj Lindblad, udviklingschef i Boligkontoret Danmark, har stået i spidsen for projektet. Hun siger:    

"Der er forandringer i alle organisationer. Det er noget der bliver ved med at være der - og det er noget der kommer mere af i fremtiden. Det er vigtigt at projektlederne kan arbejde på tværs i organisationen og håndtere de udfordringer der er, med de meget forskellige typer forandringer. Det her er den første uddannelse, der forener proces og projektledelse. På mange andre uddannelser er det ofte enten/eller".

Forandringsagentuddannelsen har kørt som et talentudviklingsprogram i AlmenNet-regi over to år, hvor i alt 10 deltagere fra 7 boligorganisationer er blevet uddannet som 'forandringsagenter' i deres organisation. I løbet af perioden gennemgik deltagerne et uddannelsesforløb med vægt på kompetencer som forandringsledelse, proces- og strategiudvikling og projektledelse.

Sideløbende med uddannelsen har deltagerne udviklet et forandringsprojekt i egen boligorganisation, hvor de omsatte deres nye viden i praksis. De konkrete forandringsprojekter blev udvalgt af de deltagende organisationer selv, på baggrund af en række krav. De udvalgte projekter var bl.a. større byggesager, renoveringer, styrkelse af tværgående samarbejdsprocesser eller udvikling af bedre kommunikation og service. 

Det skriver andre om uddannelsen

BL Boligen - "Agenter for fremtidens boliger" (oktober 2012)

Realdania Debat - "Vi finder vejen mens vi går på stien" (juli 2013)

Realdania Debat - Billedgalleri

Nu udbydes uddannelsen som 'Alment Talent Akademi' i BL

Projektet er nu blevet afleveret til BL - Danmarks Almene Boliger, som et færdigt projekt- og uddannelsesforløb. Fra august 2015 optager BL nye talenter fra landets boligorganisationer på det nye Alment Talent Akademi (ATA). Læs mere om om ATA og optag på uddannelsen:

Alment Talent Akademi - Læring med bundlinjeeffekt

“Det handler om at rive en medarbejder ud af hverdagen og skabe tid og rum til at arbejde med, hvordan projektet kan udvikle organisationen. Vi skal have folk til at rykke sig!”
Katja Lindblad, Boligkontoret Danmark

Alment Talent Akademi

Status december 2014

Projektet P23 – Fra viden til forandring er nu tæt på at være i mål. Alle 17 moduler er blevet afholdt, det seneste onsdag d. 5. november 2014, som et opfølgningsmodul. Her skulle både forandringsagenter og deres ledere samle op på, hvad de kan tage med sig fra projektet i det videre arbejde med forandring hjemme i deres egen organisation. Det blev på modulet diskuteret, både hvilke udfordringer der har været i arbejdet med forandring, og hvilke positive effekter og refleksioner det har affødt. 

Det der især kendetegnede diskussionen var, at forandring er svær, og kræver både tid og vilje til at handle og tænke nyt. I flere organisationer er man blevet bedre til at tænke i helheder, og at være mere opmærksom på nye veje i opgaveløsningen, især på tværs af medarbejdergrupper. Samtidig har der været en oplevelse af modstand mod forandring i organisationerne, ofte pga. en frygt for, hvad forandringerne vil medføre for den enkelte medarbejder, eksempelvis afvikling eller ændrede/flere opgaver. 

Som et resultat af uddannelsen samt arbejdet med forandringsprojekter i de syv boligorganisationer, har holdet udarbejdet et kodeks for god forandringsledelse i den almene boligsektor. Dette kodeks vil blive offentliggjort sammen med den endelige evaluering af projektet i foråret 2015. 

Gennem uddannelsen til forandringsagent er deltagerne blevet undervist i:

  • Forandringsledelse
  • Konflikthåndtering
  • Projektledelse og projektstyring
  • Skriv i øjenhøjde
  • Organisationsforståelse
  • Det personlige lederskab
  • Strategisk kommunikation
  • Brugerinddragelse
  • AlmenNets vejledning A1-A4
  • Personlig fremtoning

Frem til årsskiftet, hvor projektet endeligt slutter, vil fokus være på at hjælpe forandringsagenterne til at stå på egne ben med forandringsprojektet hjemme i organisationerne. Arbejdet med forandringsprojekter i organisationerne slutter jo ikke, selvom P23 – Fra viden til forandring når til vejs ende. Samtidig skal der foretages en afsluttende evaluering af projektet i samarbejde med SBI.

Derudover arbejdes der i øjeblikket sammen med BL på at bruge erfaringerne fra P23 – Fra viden til forandring, til at udvikle et tilpasset uddannelsesforløb, så endnu en gruppe forandringsagenter uddannes i at fremme forandring i den almene sektor. Denne uddannelse forventer vi at kunne løfte sløret for i 2015. 


Deltagere

Uddannelsesansvarlig: Katja Lindblad, Udviklingschef i Boligkontoret Danmark

KAB: Jonatan Michelsen
Boligselskabet Sct. Jørgen: Per Møller Jensen og Jesper Toft-Nielsen
3B: Kim Stennicke og Julie Juhl Jakobsen
Al2bolig: Ole Juul og Dorte Søgaard Frost
ØsterBO: Helle Friis Jensen
Boligkontoret Danmark: Mette Kramshøj Flinker og Karina Lauridsen
Himmerland Boligforening: Claus Bjørnton og Rasmus Hjort


Vejledninger

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pharetra id neque vel venenatis. Sed diam nisl, tincidunt non elit sit amet, maximus egestas nulla. Duis eu ultrices eros. Nulla congue elit a nisi bibendum aliquam. Morbi dui velit, accumsan vel aliquam non, ultrices sed ex. Donec ex erat, ultricies eget vestibulum bibendum, porttitor vel lorem. Donec purus elit, molestie et risus tincidunt, vulputate egestas elit. Pellentesque placerat aliquet augue et suscipit. Curabitur at faucibus mi. Mauris sit amet iaculis odio, ut condimentum turpis.


Fakta

Status

Afsluttet (mangler rapport)

Kontakt

Katja Lindblad, Boligkontoret Danmark

Mail:

klin@bdk.dk

Støttet af

Projektejer


Projektledelse & forandring Beboerinddragelse Helhedsplaner & fremtidsanalyse
Fremtidsanalyse

Metoder til at gøre de ældre boligafdeliger konkurrencedygtige i fremtiden