Strategi for elbiler og ladestandere

I takt med udbredelsen af den grønne omstilling, samt det stigende salg af elbiler til den danske befolkning, opstår et naturligt afledt behov for ladestandere og ladeinfrastruktur i nær tilknytning til almene boliger. I dette udviklingsprojekt vil der blive udarbejdet en værktøjskasse, som kan gøre boligorganisationen i stand til at træffe de rigtige beslutninger omkring el-ladestandere.

Ernest Ojeh

Om projektet

Der er et stigende pres på tværs af den almene sektor til at sikre en infrastruktur på el-ladestandere til elbiler - særligt fra nuværende beboere. Der er derfor behov for at udarbejde en værktøjskasse, som kan gøre boligorganisationerne i stand til at træffe de rigtige beslutninger, når der skal indkøbes og driftes el-ladestandere.

Projektets formål er derfor at:

  • Opnå viden og know-how til at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter
  • Udarbejde en vejledning (best practice) med en tilhørende værktøjskasse
  • Udarbejde et forslag til implementering af en samlet organisatorisk model, der kan anvendes som understøttende beslutningsgrundlag til boligorganisationer, afdelingsbestyrelser og beboerdemokrati mv.
  • Afdække muligheder og ønsker i branchen for et tværorganisatorisk samarbejde om udvikling af produkter og løsninger mv.
  • Etablere netværk og udviklingsworkshops over en toårig periode efter afslutning af projektet

Projektet har i første omgang en tidshorisont på max 1 år, men løbende videndeling og erfaringsudveksling undervejs. Efterfølgende etableres et fagligt netværk som skal køre i 2 år.


Inspiration

Materialet på denne side er til inspiration, og her samler vi løbende boligorganisationernes foreløbige erfaringer på området.

Har jeres boligorganisation nogle erfaringer eller materiale, I ønsker at dele med andre boligorganisationer, er I velkomne til at sende det til Niklas Jarnit, konsulent i AlmenNet, på mail nja@bl.dk.

Inspiration

Guide til boligselskaberne i DAB om etablering af ladestandere i boligafdelingerne
Vejen til elbiler i jeres afdeling

Video: Vejen til elbiler i jeres boligafdelingFakta

Status

Igangværende

Kontakt

Sune Peter Juul Hansen, projektleder i FAB

Mail:

suha@fabbo.dk

Projektstart og slut

03. feb 2021 - 03. feb 2022

Støttet af

Projektejer

Projektdeltagere

Sune Peter Juul Hansen, projektleder i FAB (projektejer)
Julie Barslund, projektsekretær i FAB
Sven Buch, udviklingschef i Himmerland Boligforening
Lars Gissel, energichef i DAB
Ronnie Fabricius, energikoordinator i AAB København
Leif Hennings, driftschef i Rødovre Boligselskab
Christina Lundbye, specialkonsulent i KAB
Mikkel Jungshoved, teknisk konsulent i BL
Niklas Jarnit, konsulent i BL /AlmenNet
Jens Overgaard, projektleder i Ungdomsbo
Tina Jarsbo, chefkonsulent i DAB
Brian Schnell, driftssupportchef KAB