Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring

En håndbog for projektledere med vægt på jura, økonomi og proces-organisering

Gyldenrisparken på Amager, Lejerbo | Foto: Arkitektforeningen
Om projektet Værktøjer Fakta

Om projektet

I 2013 udkom AlmenVejledning i projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektets formål er at støtte projektledere i den almene boligadministration i forbindelse med planlægning og styring af store renoveringsprojekter og det efterkommer dermed et stort ønske hos mange almene boligorganisationer.

Vejledningen henvender sig til både den erfarne, den uerfarne og den udviklende almene projektleder og administrator i driften, primært i forbindelse med større renoveringssager og helhedsplaner. Vejledningen gennemgår de forskellige faser i processen fra opstart- og idefasen og frem til 5-års gennemgangen af det udførte arbejde. Værktøjer

Vejledningen er kronologisk opbygget, og tager udgangspunkt i de enkelte faser i renoverings- eller fremtidssikringsopgaven set fra projektlederens side. Den indeholder dybdegående beskrivelser af en række forskellige ”discipliner” i projektledelsen og gennemgår den beboerdemokratiske godkendelsesproces og inddragelse af byggeudvalg i projektarbejdet.

Vejledningen gennemgår en større renovering fra start til slut, fra planlægningen indledes og til 5-årssynet er gennemført. På den måde opnås det fulde overblik over sagens faser, og der suppleres undervejs med henvisninger til gældende praksis og lovgivning.

Find vejledningen i AlmenNets appFakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Ulrik Steen Jensen

Mail:

uje@lejerbo.dk

Støttet af

Projektejer


Projektledelse & forandring Helhedsplaner & fremtidsanalyse
Markedsanalyse som værktøj

Et redskab til de markedsmæssige udfordninger

Fremtidsanalyse

Metoder til at gøre de ældre boligafdeliger konkurrencedygtige i fremtiden