Integration af fysiske og sociale indsatser

Denne vejledning fokuserer på, hvordan fysiske og sociale indsatser kan sammentænkes.


Om projektet

”De fysiske og boligsociale indsatser gør en kæmpe forskel i boligområderne. Men selvom helhedsplanerne hver for sig er vellykkede, er vi overbeviste om, at man ved en større gensidig integration og sammentænkning i alle indsatsens faser kan opnå et mere succesfuldt resultat. Dette er vores hovedantagelse”, siger projektleder Trine Hvidberg Kryger-Jensen fra Himmerland Boligforening. 

Sven Buch, udviklingschef og projektansvarlig supplerer: ”I sammentænkningen af boligsociale og fysiske programmer ligger et uforløst potentiale, som kan give et større udbytte af de store investeringer i områderne. I projektet vil vi opsamle praktiske erfaringer og udvikle en vejledning til, hvordan indsatserne kan sammentænkes.

Målet er en bedre udnyttelse af de forskellige fagligheder, som er
repræsenteret i et boligområde - til gavn for boligorganisationen, kommunen og ikke mindst beboerne”. Udgangspunktet for projektindsatsen
vil således være en grundig analyse af flere cases. Herigennem skal det
belyses hvordan og hvorfor, der er gjort positive erfaringer med at integrere helhedsplaner. 

Et andet element i projektet vil være et betydeligt processuelt fokus, hvor
projektgruppen kommer til at udveksle erfaringer og skabe fælles viden
om, hvordan man konkret kan sammentænke helhedsplaner i forskellige
boligorganisationer. 

Endelig vil projektet etablere en række erfaringsgrupper, hvor de praktiske
og udførende dele af fysiske og sociale indsatser mødes for at arbejde
med fælles mål og udfordringer. ”Det handler rigtig meget om, at de involverede får forståelse for hinandens arbejdsopgaver og hvordan disse bidrager til det fælles mål”, sammenfatter Trine Hvidberg Kryger-Jensen.

“Det handler rigtig meget om, at de involverede får forståelse for hinandens arbejdsopgaver og hvordan disse bidrager til det fælles mål.”
Trine Hvidberg Kryger-Jensen, projektleder, Himmerland Boligforening


Inspirationsområder

Inspirationsområderne er fem områder, udvalgt af projekt og styregruppe på baggrund af en forundersøgelse af 11 boligområder. Forundersøgelsen byggede på samtaler med medarbejdere fra byggeafdeling, boligsocial og drift omkring, hvilke samarbejder de havde med hinanden i det enkelte område.

Undersøgelsen viste meget få etablerede samarbejder mellem alle tre indsatser. I stedet fremkom en række spontane og unikke samarbejdsformer, som gav fem forskellige perspektiver på sammentænkning af fysiske og sociale indsatser:

  • Understøt en fysisk helhedsplan med en boligsocial, Gyldenrisparken
  • Jobskabelse i forbindelse med renoveringer, BygOp og Korskærparken/Sønderkærparken
  • En boligsocial helhedsplan kan modne et område socialt til en renovering, Risingplanen
  • Strategisk udvikling som brobygning mellem drift og sociale indsatser, Brabrand Boligforening
  • Driftens funktion under en renovering, Aalborg Øst

I ”Sammentænkningen af fysiske og sociale indsatser” ligger muligheden for at udvikle boligforeninger og boligområder, hånd i hånd.

Inspirationsområderne fortæller historier om, hvordan det at skabe sammentænkning mellem indsatser i høj grad handler om at udvikle nye forståelser af, hvad indsatserne og de fagligheder, de repræsenterer,
kan bidrage med til hinanden, samt hvordan de kan forstås i relation til boligorganisationerne.

Læs om erfaringerne fra de fem inspirationsområder i rapporten.Erfaringsgrupper

Her finder introduktion og skemaer til arbejdet med erfaringsgrupper. Et koncept, der har givet stor værdi de boligafdelinger, der har afprøvet det.

Erfaringsgruppen er en gruppe sammensat af 3-6 deltagere, som har et samarbejde omkring en fysisk renovering og boligsocial indsats. De skal repræsentere det daglige arbejde i området, derfor vil de typisk bestå af Varmemestre, byggelederen, beboerrådgivere og evt. genhusningskonsulent.

Det er tanken, at de i gruppen besidder enestående perspektiver på hvordan, fysiske og sociale helhedsplaner kan samarbejde. Ud fra erfaringer fra hverdagen i området.

Det er en gave til den enkelte boligorganisation, som kan skabe langt større viden omkring hvordan de kan understøtte en øget sammentænkning og koordinering af fysiske og sociale indsatser.

Erfaringsgrupperne er bygget op omkring fire møder, som har hver deres formål.

De 4 steps

1. De gode råd. Deltagerne skal identificere tre gode råd til hvordan de kan samarbejde på tværs.

2. Biddrag til samarbejde. Deltagerne skal have øget forståelse for hinandens kompetencer.

3. Strukturer for samarbejde. Deltagerne skal lave aftaler for hvordan de kan samarbejde løbende.

4. Forventninger til organisationen. Gruppen skal vurdere hvilke forventninger de har til resten af organisationen.

Hent erfaringsgrupperne oppe til højre.

“Erfaringsgrupperne mødes fire gange omkring fire temaer og skal resultere i samarbejde omkring et fælles projekt.”


Video: Integration af fysiske og sociale indsatser

Ved renoveringen af Salingsundvej og Tambosundvej arbejdede de ansatte i Himmerland Boligforening fra byggeri, boligsocial og drift aktivt med erfaringsgruppeværktøjet, med henblik på at sammentænke den fyiske og sociale indsatser. Bliv klogere på processen og dens output her:

 Blogs om projektet

“Integration mellem fysiske og sociale indsatser handler for os om, at leve op til vores samfundsansvar som almen boligorganisation. Vi skal sikre diversitet på alle parametre og garantere vores beboere en god og tryg boligsituation.”
Jens Pilholm, Direktør i Civica


Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Sven Buch

Mail:

sbu@abhim.dk

Støttet af