IKT for alment byggeri og drift

Med anvendelse af IKT i byggeprojekter udnytter almene organistaioner potentialet for en bedre og mere effektiv byggeproces og efterfølgende drift. Projektet skaber nye koncepter til bedre udnyttelse af IKT og tager udgangspunkt i en uafhængig IKT rådgiver. Dette resulterer i en vejledning, der fortæller, hvordan de forskellige koncepter skal bruges.

Foto: Colourbox
Om projektet Fakta

Om projektet

Projektets mål er at udvikle metoder og redskaber, der gør anvendelsen af IKT i byggeprojekter mere tilgængelig for de almene boligorganisationer. 

IKT har et stort potentiale i forhold til at effektivisere både byggeprocessen og den efterfølgende drift, så kvaliteten bliver bedre og udgifterne mindre. Dette potentiale bliver ikke udnyttet tilstrækkeligt i dag, selvom flere boligorganisationer har sat mere fokus på anvendelsen af IKT.

I projektet vælger vi at arbejde med en metode, hvor varetagelsen af IKT koordinationen varetages af en uafhængig IKT rådgiver i stedet for som traditionelt at lade totalrådgiveren have ansvaret for IKT koordinationen. Den uafhængige IKT rådgiver skal hjælpe den almene organisation med at stille de relevante krav til IKT anvendelsen hos totalrådgiveren, de udførende entreprenører og leverandører. IKT rådgiveren skal vejlede og kontrollere, at byggesagens parter lever op til de krav til IKT anvendelse som bygherren stiller, men IKT rådgiveren skal netop ikke projektere.

I projektet bliver der udviklet et koncept til en IKT kravsspecifikation og IKT aftale, så det bliver nemt og ligetil for den almene bygherre at engagere en uafhængig IKT rådgiver.

For at sikre at der bliver stillet de rigtige krav til den digitale aflevering, bliver der også udviklet et koncept til en IKT forvaltningsspecifikation. I specifikationen bliver der stillet krav om relevante oplysninger, så den efterfølgende forvaltning af byggeriet bliver mere effektiv og med højere kvalitet. IKT-forvaltningsspecifikationen vil indeholde krav fra udlejningen, regnskabsfunktionen, energiafdelingen, driften (konto 114 og 115) og bygningsvedligeholdelsen (konto 116). I IKT-forvaltningsspecifikationen bliver der lagt vægt på at få stillet krav til den digitale aflevering, så det bliver muligt at bruge principperne i ”effektiv drift”.

Som en del af projektet ”IKT byg og drift” bliver der gennemført fire demonstrationsprojekter, hvor koncepterne bliver afprøvet, og erfaringer fra demonstrationsprojekterne vil indgå i de færdige koncepter. 

Til de tre koncepter vil der blive skrevet vejledninger, der beskriver, hvordan koncepterne skal bruges. Resultaterne fra demonstrationsprojekterne vil blive samlet i en AlmenNet-vejledning, og der planlægges en møderække, hvor projektets produkter bliver præsenteret for en større kreds.


Fakta

Status

I gang


IT & Teknologi Effektiv drift Projektledelse & forandring