Vejledning i genhusning

Genhusning er en kompliceret og krævende affære, og indebærer risiko for splid mellem beboere og administration. Men der er også potentiale for i fællesskab at skabe en ny og stærkere boligafdeling.

Alle medarbejdere i en boligorganisation, der har stået med en genhusningsproces ved hvor svært det er og hvor mange ting, der kan gå galt. Derfor har nogle erfarne medarbejdere fra KAB lavet et projekt, der skal inspirere og hjælpe kolleger i den almene boligorgsektor til at sikre en genhusningsproces, der styrker boligafdelingen, frem for det modsatte.

"En af de gennemgående erfaringer, vi har hørt i interviews med genhusningskonsulenterne, er, at genhusning nedprioriteres eller endda glemmes i store byggesager." Sådan siger konsulent i KAB, Christina Tønder Bell, der er projektleder bag en ny vejledning til genhusning. Hun fortsætter:

"Genhusning fylder som regel ikke meget i byggesagen, men til gengæld fylder det rigtigt meget for beboerne. Og det er dér udfordringen ligger. Genhusning kræver noget særligt. Det kræver naturligvis omtanke og respekt for den ømfindtlige situation, beboerne bliver sat i, fordi de skal flytte, men det kræver i høj grad også god planlægning og gennemtænkt projektledelse."

Genhusning er et projekt i sig selv 

Planlægning af et genhusningsforløb kræver derfor som al anden projektledelse en god organisatorisk forankring, tydelig kommunikation, struktur i projektledelsen samt ikke mindst respekt for situationen.

AlmenVejledning i genhusning er baseret på erfaringer fra en række forskellige boligor­ganisationer og tænkt som inspiration til dette samt hjælp til tolkning af lovgivningen. Vejledningen er derfor ikke en facitliste til genhusning, men et sted hvor der kan hentes erfaring fra andre genhusningsprojekter, og der er en masse gode inspirationskilder. 

De bidragende genhusningsprojekter er: Stadionkvarteret, Glostrup Boligselskab // Langkærparken, AL2bolig // Riddersborgparken, Nakskov Almene Boligselskab | Melfarparken, Middelfart Andelsboligforening // Lyngbyen, Fællesbo // Sjælør Boulevard, Boligselskabet AKB København // Farum Midtpunkt, Furesø Boligselskab // Betty Nansens Allé, Frederiksberg Forenede Boligselskaber // Grønlandsgård, Frederiksberg Forenede Boligselskaber // Avedøre Stationsby Nord, Avedøre Boligselskab // Afdeling 1, Boligforeningen Ringgården. 

AlmenVejledning i genhusning kan med fordel anvendes sammen med de to andre AlmenVejledninger: ”Beboerdemokratisk proces” og ”Piktogrammer - ideografisk kommunikationsredskab til byggesager” samt de øvrige vejledninger til planlægning af store renoverings- og byggesager.

Sådan får du fat i vejledningen

Du kan hente den digitale vejledning som PDF, e-pages eller ved at gå ind på AlmenNets app til iPhone og iPad. I vejledningen henvises til de mange skabeloner og eksempler, som kan findes længere nede på siden. 

Andre interessante publikationer 

Værdibyg har lavet en relevant vejledning med værktøjer og inspiration til at organisere, planlægge og gennemføre arbejdet med beboere. Den finder du her:
"Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter"

“Noget af det der slog mig, var hvor hårdt det er for folk at flytte fra deres hjem”
Genhusningskonsulent

Skabeloner til genhusningsprojekter

Der er udarbejdet en række skabeloner i forbindelse med vejledningen. Skabelonerne er lavet i Word eller Excel, så de kan downloades og tilpasses til jeres genhusningsprojekt. Vær opmærksom på, at skabelonerne i stort set alle tilfælde bør tilrettes, da de kan indeholde tekst, der er overflødig eller irrelevant for jeres projekt.

Ved tilretning af skabelonerne skal der tilføjes tekst i de firkantede klammer [ ], og al rød tekst skal enten slettes eller rettes til og laves sort. 

Skabelonerne kan hentes som en samlet zip-fil i højre side. Herunder kan du hente skabelonerne enkeltvis, grupperet efter kapitler i vejledningen.

Kap. 2: Organisering og styring
Overblik over beboere (Excelark)
Status over genhusninger (Excelark)
Flytteskema

Kapitel 3: Økonomi
Varsling om ophør af tidsbestemt lejemål

Kapitel 4: Vilkår for genhusning
Aftale om genhusning i mindre bolig
Aftale om midlertidig brug af lokaler
Aftale om valg af midlertidig eller permanent genhusning
Aftale om boligvalg – blive boende i kontraktbolig eller permanent genhusning
Aftale om egen løsning
Opsigelse ved permanent genhusning
Fraflytningsvarsling ved midlertidig genhusning
Udbetaling af flyttegodtgørelse
Udbetaling af godtgørelse for tæpper eller andet indbo

Kapitel 6: Beboerinformation
Kommunikationsstrategi
Godkendelsesprocedure ved helhedsplaner
Ofte stillede spørgsmål
Oplysning om genhusningssamtale
Indkaldelse til genhusningssamtale
Spørgeskema til beboere vedr. genhusning
Interviewguide til beboersamtale vedr. genhusning
Genhusningstilbud
Ja tak til bolig - brev
Huskeliste ved flytning - permanent genhusning
Huskeliste ved flytning - midlertidig genhusningGenhusningsprojekteksempler

Genhusningsprojekterne, der har bidraget til vejledningen, har stillet eksempler fra deres arbejde til rådighed som inspiration for andre. Selv om det primært er ment som inspirationsmateriale, kan der frit kopieres fra materialet, og de bidragsydende projekter står også til rådighed for uddybning og sparring. Du kan læse mere om disse projekter og deres erfaringer i vejledningen.

Eksemplerne kan hentes som en samlet zip-fil i højre side. Herunder kan du se og hente eksemplerne enkeltvis, grupperet efter kapitler i vejledningen.

Kapitel 2: Organisering og styring
PowerPoint præsentation for byrådet, Riddersborgparken
Vilkår for genhusning, KAB
Håndtering af genhusning, Avedøre Stationsby Nord
Arbejdsgang til flyttesager i genhusning på ulige numre, KAB
Arbejdsgang for genhusninger, Avedøre Stationsby Nord
Tidslan for renovering, afd. 1 Boligforeningen Ringgården
Procesplan, afd. 1 Boligforeningen Ringgården
PowerPoint til organisationsbestyrelsesmøde, Betty Nansens Allé

Kapitel 4: Vilkår for genhusning
Notat vedr. boligstøtte under genhusning, KAB

Kapitel 6: Beboerinformation
Information om genhusning, Stadionkvarteret
Spørgsmål og svar til renovering i afdeling 1, Boligforeningen Ringgården
Overblik over genhusningsmuligheder, afdeling 1, Boligforeningen Ringgården
Beboerinfo, Riddersborgparken
PowerPoint præsentation, Nørrevang
PowerPoint præsentation til dialogmøde, Stadionkvarteret
Plancher til dialogmøde, Stadionkvarteret
Power point præsentation beboermøde, Betty Nansens Allé
Genhusningsskema, Stadionkvarteret
Indkaldelse til genhusningsbesøg, Lyngbyen
Rykker for genhusningsbesøg, Lyngbyen
Ønsker ikke genhusningsbesøg - opsigelse, LyngbyenFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Trine Trampe, KAB

Mail:

trt@kab-bolig.dk