Evalueringsværktøj for almene renoveringer

I forbindelse med renoveringer i almene boligafdelinger stiller AlmenNet nærværende evalueringsredskab til rådighed.

Hensigten er at styrke boligorganisationernes egen evaluering af renoveringsprojekterne med henblik på at lære af erfaringerne og blive bedre og dygtigere til at gennemføre fremtidige renoveringer.

Ved at besvare en række systematiserede spørgsmål får boligorganisationen et hjælpemiddel til at evaluere det enkelte renoveringsprojekt og derved muligheden for at vurdere det i forhold til bl.a. formål, proces og opnåede resultater.

Den samlede evaluering består af tre næsten identiske spørgeskemaer, der skal besvares hhv. ved Skema A (baseline), ved Skema C (første evaluering) samt et genbesøg ved 5-års eftersyn. Med andre ord skal spørgsmålene besvares før, lige efter og nogle år efter renoveringen, så boligorganisationen på denne måde kan se effekterne af den gennemførte renovering. Boligorganisationen står for besvarelserne ved Skema A og C. Den sidste besvarelse foretages af en ekstern part.

Boligorganisationen kan, foruden egne evalueringer, på sigt sammenligne sine resultater med andre boligorganisationer.


Evalueringens indhold

Den samlede evaluering består af tre næsten identiske spørgeskemaer, der skal besvares hhv. ved Skema A (baseline), ved Skema C (første evaluering) samt et genbesøg ved 5-års eftersyn. Med andre ord skal spørgsmålene besvares før, lige efter og nogle år efter renoveringen, så boligorganisationen på denne måde kan se effekterne af den gennemførte renovering. Boligorganisationen står for besvarelserne ved Skema A og C. Den sidste besvarelse foretages af en ekstern part.

Ved hvert nedslag indgår der to spørgeskemaer - et til administrationen og et til afdelingens beboere. I den gule boks i venstre side, kan I se hvad der spørges om i de to skemaer. Hvis I ønsker at besvare skemaerne, tryk her

AlmenNet ejer al data, som indsamles gennem evalueringsværktøjet.

Spørgeskemaet til administrationen omfatter følgende temaer:
1. Stamdata
2. Attraktivitet
3. Boligsociale forhold
4. Boliger, bygninger og udearealer
5. Bymæssige sammenhænge og infrastruktur
6. Økonomi
7. Processer og samarbejde
8. Refleksion (kun ved skema C)

Beboerundersøgelsen
Spørgeskemaet til beboerne omfatter følgende temaer:
1. Beboertilfredshed
2. Tryghed og attraktivitet
3. Inddragelse
4. Information om adspurgte

Analysefirmaet Sermo bistår AlmenNet med at indsamle og håndtere al data i forbindelse med evalueringerne. Ved brug af AlmenNets evalueringsværktøjer får boligorganisationerne følgende uden beregning:

 • En beboerundersøgelse som består af adgang til et samlet elektronisk spørgeskema med AlmenNets logo
 • Udsendelse af e-mail invitationer til e-mailadresser leveret af boligorganisationen hvis det ønskes
 • Et link til undersøgelsen som kan ligge på boligorganisationens hjemmeside
 • Printvenligt skema som kan omdeles til beboerne – boligorganisationen indsætter selv logo og navn
 • Sermo leverer koder til at logge på det elektroniske spørgeskema
 • Hvis boligorganisationerne ønsker at bruge papirskemaet, skal de selv omdele og indsamle disse
 • Resume efter indtastning (som beboeren får vist ved afslutning af skemaet)
 • Rådata i Excel inkl. åbne besvarelser til hver boligorganisation

Derudover kan boligorganisationerne selv tilkøbe:

 • Eget skema med logo i spørgeskema, e-mailinvitation samt i papirskema 5000 kr.
 • Ekstra spørgsmål 375 kr./stk.
 • Sermos hjælp til indtastning af basis papirskema* 30 kr./stk.
  *Ved flere ekstra spørgsmål kan prisen for indtastning af papirskema variere fra 30 – 50 kr./stk.
 • Sermo laver brevfletning med navn og koder 500 kr. i alt
 • Figurrapport i PowerPoint 2000 kr.

Boligorganisationen faktureres i så fald 50% af prisen ved opstart og 50% af prisen samt prisen for eventuelle indtastninger ved afslutning

Alle priser er ekskl. MomsKom i gang

Det er nemt at komme i gang med evalueringen. Det eneste du skal gøre er, at trykke på nedenstående link og udfylde felterne. Indenfor 24 timer vil du modtage dit spørgeskema og evalueringen kan påbegyndes.

Rekvirer evalueringsskema her

 Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

AlmenNets sekretariat

Mail:

almennet@almennet.dk

Støttet af

Projektejer