En innovativ vej til effektiv drift

Hvordan sikrer vi, at den daglige drift i boligafdelingerne både er god og billig? Dette centrale spørgsmål giver udviklingsprojektet ”En innovativ vej til effektiv drift” svar på. Få vejledning og værktøjer her.

Om projektet

Alle illustrationerne oven for kan findes i vejledningen. Illustreret af Ida Ravnholdt Poulsen.

Projektet en 'En innovativ vej til effektiv drift' har haft det formål at undersøge den daglige drift af almene boliger og identificere best pratice for almen drift ift. organisering, økonomi og beboertilfredshed.

Det viste sig hurtigt, at den politiske beslutning om at omlægge driften og omlægningen af driften i sig selv var en krævende og svær proces. Resultaterne af projektet 'En innovativ vej til effektiv drift' er derfor også blevet til en erfaringsopsamling i forhold til, hvordan man gennemfører forandringsprocesser i driften af boligområderne. Således er der i den nye AlmenVejledning, 'En innovativ vej til effektiv drift' lagt vægt på, hvordan man gennemfører en god forandringsproces, samt hvilken rolle ledelsen spiller, når man skal gennemføre forandringer, der griber ind over for både beboere, afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktionærer.

Elementerne i best practice er i forskellig udstrækning gennemført som driftsomlægninger i seks boligorganisationer. I projektet har vi fulgt disse seks forsøg med driftsomlægning for at undersøge resultatet i forhold til organisering, økonomi og tilfredshed blandt beboerne. 

Resultaterne kan findes i AlmenVejledningen 'En innovativ vej til effektiv drift', som kan downloades i højre side eller rekvireres som fysisk vejledning ved at sende en mail til almennet@almennet.dk

I forbindelse med vejledningen er der produceret en række værktøjer, skabeloner og eksempler - og ikke mindst - de meget interessante resultater af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt driftschefer og inspektører samt en tilfredshedsundersøgelse blandt beboere.

Konference, publikationer og andet materiale

I forbindelse med projektet afholdtes i september 2015 en større konference om effektiv drift i den almene boligsektor, i samarbejde med Udlænginge-, Integrations-, og Boligministeriet og Boligkontoret Danmark. Konferencen var målrettet topledelsen i de almene boligorganisationer og der udkom i den forbindelse to publikationer:

 • Anbefalinger til god almen drift
 • Bedre og billigere - erfaringer med omlægning af driften i almene boligorganisationer 

Se billeder og hent slides og andre materialer fra dagen

Projektledere

Ida Ravnholdt Poulsen, Boligkontoret Danmark (se 'kontakt')
Klaus Kramshøj, tidl. ansat i Boligkontoret Danmark

“Der er et grundlæggende behov for at tænke i strategi og ledelse og medarbejderressourcer og kompetencer - altså med andre ord en professionalisering af driftsarbejdet i de almene boligorganisationer”
Ida Ravnholdt Poulsen, projektleder, Boligkontoret Danmark

Publikationer

AlmenVejledningen 'En innovativ vej til effektiv drift'

'En innovativ vej til effektiv drift' er en publikation til alle, der arbejder med ledelse og styring af den daglige drift af almene boliger. Vejledningen samler resultater og erfaringer fra projektet og klæder både den administrative og politiske ledelse på til at imødekomme de stadig stigende krav til effektivitet og optimering.

Vejledningen består af seks kapitler, som handler om organisering
og driftsmodeller, ledelse og forandringsprocesser, beboertilfredshed,
benchmarking og offentlige udbud.

Til de forskellige kapitler hører en række konkrete værktøjer til opgavestyring, planlægning og proces – værktøjerne kan downloades som skabeloner under de foskellige kapitler.

AlmenHæftet 'Anbefalinger til God Almen Drift'

På konferencen lanceres folderen "God Almen Drift", som er en samling af anbefalinger der præsenterer de vigtigste retningslinjer for arbejdet med at gøre almen drift mere effektiv.

Bogen 'Bedre og billigere - erfaringer med omlægning af driften i almene boligorganisationer'

På en netværksdag i oktober 2014 i BL’s lokaler mødtes driftsansvarlige fra boligorganisationer i hele landet for at dele deres erfaringer og oplevelser med at indføre nye driftsmodeller i deres organisationer. 

Bogen samler op på de erfaringer og der bliver præsenteret en række anbefalinger og foreløbige læringspointer, og den henvender sig til de mange driftsansvarlige, der står over for større omlægninger af den daglige drift og andre med interesse for forandringsprojekter i den almene sektor.

Download eller rekvirér publikationer

Alle publikationerne kan downloades som PDF'er i højre side og alle værktøjer til projektet kan hentes neden for i 'Oversigt og værktøjer'. Rekvirér et fysisk eksemplar af publikationerne ved at sende en mail til almennet@almennet.dk med forsendelsesadresse og ønsket antal. Så længe lager haves.

App

Med app'en har du altid AlmenNets publikationer ved hånden i et læsevenligt, digitalt bladre-format, hvor du nemt kan skabe overblik over publikationerne og finde det du leder efter, via en brugervenlig søgefunktion. 

Hent AlmenNets app i AppStoreOversigt & værktøjer

Projektet 'En innovativ vej til effektiv drift' består af 6 kapitler om vejen til en mere effektiv drift. I prezien kan du få overblik over alle kapitlerne. Start prezi og klik dig frem på pilene. Til de forskellige kapitler hører en række konkrete værktøjer til opgavestyring, planlægning og proces – værktøjerne kan downloades som skabeloner, som du kan finde under de foskellige kapitler eller downloade i højre side.

Her kan du se og hente vejledningens kapitler og de mange værktøjer. Klik på kapiteloverskriften for at komme til værktøjerne:

Kap. 1. Driftsmodeller og organisering

 • Driftens Årshjul (skabelon)
 • Månedsplan, flere afdelinger (skabelon)
 • Ugeplan (skabelon)
 • Planlægningsark, samarbejde på tværs
 • Serviceaftale med afdelingsbestyrelser
 • Serviceaftale, en afdeling (skabelon)
 • Serviceaftale, teamopdelt drift (skabelon)

Kap. 2. Ledelsens rolle – og landsdækkende spørgeskemaundersøgelse

 • En undersøgelse af driftschefer og inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Kap. 3. Procesvejledning

 • Informationsflow - et eksempel
 • Interessentanalyse
 • Kommunikationsstrategi - et eksempel
 • Målhierarki - målsætninger og leverancer
 • Målsætnings- og handleplan
 • Tids- og handleplan for opstart af forsøg
 • Workshop-præsentation - beboerdemokrater
 • Workshop-præsentation - medarbejdere
 • Workshop-præsentation_samlet beboerdemokrater og medarbejdere

Kap. 4. Beboertilfredshed

 • Bilag: Tilfredshedsundersøgelse om driften

Kap. 5. Nøgletal og benchmarking

Kap. 6. Indkøb og udbud

Rekvirér et fysisk eksemplar af vejledningen ved at sende en mail til almennet@almennet.dk med forsendelsesadresse og ønsket antal.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Ida Ravnholdt Poulsen

Mail:

idpo@bdk.dk