Den beboerdemokratiske proces


Om projektet

Beboerdemokratiet er en vigtig grundpille i enhver almen boligafdeling. Beboerne skal vedtage renoveringer og fornyelsesprojekter, og det er derfor vigtigt, at de inddrages og føler ejerskab til fremtidssikringen af afdelingen. Derfor har 3B i samarbejde med Landsbyggefonden, FSB, Bo-Vest og Boligkontoret Danmark har derfor sat fokus på beboerdemokratiet med disse lettilgængelige AlmenVejledninger.

Louise Toft Hansen, projektleder i 3B, har stået i spidsen for at opdatere
vejledningens indhold, og samtidig gøre den mere læsevenlig og struktureret - herunder med et stærkt reduceret sidetal. Vejledningen beskriver processens redskaber og faser.

Den beboerdemokratiske proces er tilrettelagt som et udviklingsforløb med fire faser, som bygger videre på hinanden, som i vejledningen er overskueligt tilrettelagt. De er:

  1. Forberedelse
  2. Ideudvikling
  3. Projektudvikling
  4. Vurdering

“Ved brugerinddragelse skal man skelne mellem ideal og realproces. Det er i vekselvirkningen mellem de to, man kan opnå de gode resultater.”
Louise Toft Hansen, projektleder i 3B


Læsevejledning

Vejledningen består af en række værktøjer og aktiviteter, der sigter mod at optimere forløbet ved at planlægge og gennemføre et beboerinddragelsesforløb. ”Ved brugerinddragelse skal man skelne mellem ideal og realproces. Det er i vekselvirkningen mellem de to, man kan opnå de gode resultater,” fortæller Louise. Vejledningen er et arbejdsredskab til aktører involveret i udvikling og gennemførelse af renoveringsprojekter og fremtidssikring i et alment boligbyggeri. Den præsenterer en række forslag til, hvordan beboerne kan inddrages i selve udviklingen af renoveringsforslaget og føle sig involverede i processen og resultatet. 

I den tidligere udgave af vejledningen var der en lang række bilag med værktøjer. I den nye version er der blevet sorteret i bilagene, som du kan downloade øverst til højre. Vejledningen er desuden også tilgængelig i AlmenNets app. Vejledningen kan med fordel anvendes sammen med de to andre AlmenVejedninger: 'Fremtidsanalyse' og 'Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde'.Værktøjer

AlmenVejledning: Beboerdemokratisk proces

Vejledning Beboerdemokratisk proces er et arbejdsredskab til aktører involveret i udvikling og gennemførelse af renoveringsprojekter og fremtidssikring i alment boligbyggeri. Vejledningen præsenterer en række forslag til, hvordan beboerne kan inddrages i selve udviklingen af renoveringsforslaget og føle ejerskab til processen og resultatet.

Den består af en række værktøjer, aktiviteter, opsamlingsmetoder og fremstillingsforslag, der sigter efter at optimere inddragelsesprocessen for beboere og styregruppe og dermed være med til at sikre et godt renoveringsprojekt til gavn og glæde for alle i boligafdelingen.

Værktøjer til vejledningen

Hent værktøjerne hver for sig herunder, eller download værktøjerne som samlet bilag i den gule boks.

Værktøjer til fase 1

Værktøjer til fase 2

Værktøjer til fase 3

Værktøjer til fase 4

AlmenVejledning: Beboerdemokratisk proces 2

Processen med at udvikle idégrundlaget og vinde beboerne for fremtidssikringen - og få forslaget vedtaget - kan være lang nok. Men det er den blot begyndelsen på en endnu længere proces med at projektere og udføre fornyelsesarbejderne.

Her gælder det om at holde dampen oppe - også når entreprenørerne begynder at banke, vinduerne bliver dækket af stilladser og byggestøvet trænger ind i alle stuer. 

Beboerdemokratisk proces 2 dækker perioden fra skema A til skema C. Vejledningen deler perioden op i tre faser: "Tegne og regne"-fasen, byggefasen og ibrugtagningsfasen frem til 1-års gennemgangen.

Praktiske og konkrete erfaringer, først og fremmest fra det store fornyelsesprojekt af Urbanplanen på Amager - U2 - ligger til grund for vejledningen. Det er igen 3B, som har stået i spidsen for vejledningsarbejdet - denne gang i samarbejde med WITRAZ arkitekter - ligesom NORD også her har stået for illustrationer og layout.

AlmenHæfte: Beboerdemokratisk proces - Fra idé til godkendt skema A

AlmenHæftet er udarbejdet som en inspiration til, hvordan beboerinddragelse i fremtidssikring og renovering i den almene boligsektor kan gribes an. Derfor er hæftet skrevet som hjælp for de forretningsførere, byggeafdelinger, styregrupper og bestyrelser, der skal gennemføre et inddragelsesforløb. AlmenHæftet er skrevet, så de, der ikke tidligere har været igennem et inddragelsesforløb, kan bruge det som rettesnor.Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

AlmenNet

Mail:

almennet@almennet.dk

Støttet af

Projektejer

3B