Bo Trygt


Om projektet

Generelt er det vigtigt for de almene boligorganisationer, at afdelingerne er velfungerende, at de har et godt ry i lokalområdet, at beboerne er glade for at bo der, og at nye beboere ønsker at flytte til. En væsentlig faktor herfor er at beboerne kan føle sig trygge i deres afdeling. I mange boligafdelinger er der behov for at skabe større tryghed end det er tilfældet i dag.

Udviklingsprojektet BO TRYGT vejleder i at afklare forholdene omkring tryghed. Dette gælder især i afdelinger, der står overfor en kommende fremtidssikring eller større renovering, hvor tryghedsforbedrende løsningsforslag skal indtænkes i projektet, såvel som i afdelinger, hvor problemer med trygheden kan løses over driften eller i et selvstændigt mindre projekt.

Målgruppe
Vejledningen henvender sig hovedsagelig til projektledere og andre beslutningstagere i boligorganisationerne. Endvidere vil rådgivere, kommuner samt eksterne planlæggere, som arbejder med den almene sektor, også kunne have glæde af vejledningen.

Vejledningen fokuseres specifikt på den almene sektor, og målgruppen finder hermed relevant og konkrete anbefalinger til netop deres brug samlet på ét sted.

Formål
Vejledningen samler eksisterende anbefalinger på området, blandt andet fra DKR, SBI, Den trygge kommune, Naboskabet mv. Desuden bidrager erfaringer, idéer og eksempler fra hele landet til den samlede vejledning, som også indeholder mange illustrative fotos.

Med den målrettede og inspirerende vejledning håber vi, at flere og effektive tryghedsskabende foranstaltninger gennemføres i den almene sektor, herunder også hærværks- og kriminalitetsforebyggende tiltag. En effekt der både er til glæde for den enkelte beboer og for sektoren som helhed.

Indhold
I vejledningens første kapitel ser vi på, hvad der generelt skaber tryghed når vi færdes i by- og boligområder. I andet kapitel kommer vi med forslag til hvordan processen med at skabe større tryghed i en afdeling kan gribes an. I vejledningens hovedkapitel går vi i dybden med beskrivelse af fem indsatsområder, som erfaringsmæssigt skaber større tryghed:

1) Ejerskab og indflydelse

2) Samarbejde om børn og unge

3) Image-løft

4) Netværk og positivt liv

5) At se og at blive set

Vi har lagt vægt på at fysiske og sociale løsninger samtænkes, at beboerne inddrages, og at der tænkes i en langsigtet proces.

I projektet indgår samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium og Det Kriminalpræventive Råd.

Hent vejledningen

1. udgave af publikationen udkom i 2012. Vejledningen er netop blevet revideret i marts 2016 og indeholder nu bl.a. alle casebeskrivelser. 

Publikationen kan hentes som PDF ved at klikke på linket ude i højre side, eller læses i AlmenNet app, på iPhone eller iPad. 

Find vejledningen i AlmenNets app

Under "Værktøjer" længere nede på siden, finder du bl.a. et skema til tryghedsvandring i afdelingen.

God læselyst!

Læs også: Det kriminalpræventive råd: Man kan godt nabohjælpe, selvom man bor i lejlighed
Det krinimalpræventive råd har lavet en vejledning til bl.a. afdelingsbestyrelser og sociale helhedsplaner om, hvordan man kan organisere nabohjælpsindsatsen i almene boligområder.

Læs om projektet og hent vejledningen her.

Download

“Det er meget svært at være glad, hvis man ikke er tryg, der hvor man bor. Tryghed er noget helt essentielt.”
Marianne Alsing, projektleder, DAB


Værktøjer

I vejledningen ser man på, hvilke faktorer der generelt har betydning for følelsen af tryghed ved færden i by- og boligområder. Vi kommer med idéer til, hvordan I kan gribe processen an. Og endelig går vi i dybden med en beskrivelse af 5 indsatsområder som erfaringsmæssigt skaber større tryghed. De spænder fra konkrete fysiske forbedringer til hvordan beboerne
får bedre ejerskab til deres bebyggelse og omgås hinanden på en mere respektfuld måde.

Find vejledningen i AlmenNets appFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Marianne Alsing

Mail:

alsing@dabbolig.dk

Støttet af

Projektejer

DAB