AlmenNets strategiproces

Hvordan skal AlmenNet levere viden til den almene sektor frem mod 2030? AlmenNets bestyrelse har sat gang i en større strategiproces, som bygger på viden og fakta.

Om projektet

Almene Boliger har eksisteret i 101 år og sidste år fejrede hele sektoren 100-års fødselsdag. Set på den baggrund er AlmenNet, som blev etableret i 2007, en årsunge. Men selv årsunger har brug for at udvikle sig, og det er baggrunden for, at AlmenNet har påbegyndt en strategiproces, som skal forme foreningens vej mod 2030.  

Processen vil klarlægge, hvordan AlmenNet skal levere værdi og udvikling til den almene sektor i det kommende årti. AlmenNets bestyrelse og styregruppen for strategiprocessen har valgt en videnbaseret tilgang til strategiudviklingen. Det har de gjort for at sikre, at den nye strategi bliver baseret på fakta og ikke på antagelser. Formand for AlmenNets bestyrelse, Rolf Andersson, fortæller: 

Man kender det godt fra andre dele af livet. Man kan gå længe og have en idé om, hvordan virkeligheden er, men når man så  undersøger det, kan det vise sig at være en antagelse, der ikke er baseret på fakta.  Det vil vi undgå, når vi arbejder med udviklingen af AlmenNet”, siger han  

Brugerne skal i centrum 

Arbejdet med strategien, som er finansieret af Realdania, blev derfor indledt med en bestyrelsesworkshop, hvor AlmenNets primære udfordringer blev identificeret. Denne klarlægning blev i efteråret 2020 fulgt op af en lang række aktiviteter med fokus på vidensindsamling. Sekretariatet og rådgiver Kigge Hvid fra JA studio endevender webstatistik, indsamler data fra arkiverne, interviewer stakeholdere og udsender ultimo november et spørgeskema til en bred kreds af medlemmer, samarbejdspartnere og øvrige interessenter.

Når hele denne indsamling af viden er tilendebragt, vil den danne grundlag for bestyrelsens arbejde med at udvikle ikke bare én, men flere mulige strategier for AlmenNet. Strategier, der hver især blive beskrevet og valideret forud for bestyrelsens endelige valg af vejen frem. Astrid Bering Fonsbøl, sekretariatsleder i AlmenNet, fortæller, at AlmenNet afsøgeralle muligheder og potentialer for at støtte udvikligen i sektoren, inden foreningen lægger sig fast på en endelig strategi for AlmenNet. 

Vi har designet en solid proces, og nu glæder vi os meget til at inddrage medlemmer og samarbejdspartnere i processen, for sammen med dem at nå frem til et værdifuldt resultatBrugernes ønsker og behov skal bane vejen for det nye AlmenNet”, siger hun. 


Fakta

Status

I gang

Kontakt

Astrid Biering Fonsbøl, AlmenNets sekretariat

Mail:

abf@bl.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

492.000 kr.

Støttet af

Projektdeltagere

Styregruppe:
Rolf Andersson, KAB
Steen Ejsing, FSB
Allan Werge, AL2bolig
Charlotte Nørbak, Domea.dk
Kasper Nørballe, FA09
Karina Lauridsen, Boligkontoret DK
Rasmus Hjorth, Himmerland Boligforening
Jesper Malm, Bygherreforeningen
Eva Seyffert, BL

Konsulent: 
Kigge Hvid, JA Studio