AlmenNet udviklingsprojekter

Seneste projekter Seneste AlmenNet udviklingsprojekter (Viser 1-12 ud af 49)

Business2Community

Hvordan kan private virksomheder spille en rolle i byudviklingen og bidrage til de lokalsamfund, hvor de opererer?

Den Grønne model

Energirenoveringer i den almene sektor

Værdiskabende gentagelser

Erfaringer og inspiration fra den almene sektor

Ressourceanvendelse på byggepladsen

Erfaringer med dokumentationskrav i den frivillige bæredygtighedsklasse i almene renoveringssager.

Vilde boligområder

Udviklingsprojektet 'Vilde boligområder' handler om at forandre udearealer – store som små – til spirende rum af rig og vildere natur.

Genanvendelse af overskudsjord og betonaffald lokalt

Der er stort potentiale i genanvendelsen af byggeaffald. 

Genhusning eller ej?

Ny viden og erfaringer om genhusning.

Vejen til elbiler i den almene sektor

Træf bedre beslutninger vedr. el-ladestandere.

Aktive Stueetager

Skab liv i gaden med aktive stueetager!

Fortætning

Nyt, afsluttet udviklingsprojekt med AlmenHæfte. Læs mere her!

Fremtidens seniorboformer og fællesskaber

Værktøjsplatform til almene boligorganisationer.

Nabodrift

Nabodrift er et nyt bokoncept, hvor effektivisering går hånd i hånd med et fokus på fællesskab, rummelighed og bidrag til samfundsudviklingen.