Samarbejdspartnere

AlmenNet har et tæt samarbejde med en række gode samarbejdspartnere

Fiskens kvarter, BoVest, Albertslund. Foto: Kommunikationskompagniet

I AlmenNet samarbejder vi med en bred vifte af aktører, der deler vores vision om at skabe bedre vilkår for de almene beboere gennem nye, innovative løsninger.

Alle AlmenNets udviklingsprojekter er tilknyttet en række eksterne samarbejdspartnere, som understøtter projektet fagligt, kommunikativt el.lign. Disse samarbejdspartnere er oplistet på de respektive projekter.

Herunder kan du se eksempler på AlmenNets samarbejdspartnere:

Samarbejdspartnere der støtter AlmenNets udviklingsprojekter

Realdania

Social- og Boligstyrelsen

Landsbyggefonden

Byggeskadefonden

Nykredits Fond

Øvrige samarbejdspartnere

BL - Danmarks almene boliger

DriftsNet

Bygherreforeningen

BARK

BUILD

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger

BoligsocialNet

Dansk Byplanlaboratorium

Ejendomsforeningen Danmark

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

DFM Netværk