Organisation

Repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg og sekretariat

Foto leveret af HAB

AlmenNets ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og et forretningsudvalg.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet udgør øverste myndighed i AlmenNet. Alle AlmenNets medlemsorganisationer indgår i repræsentantskabsgruppen ved deres direktør el.lign.

Foreningens repræsentantskab samles hvert år i november til det årlige møde, som vælger bestyrelsen og udstikker kursen for foreningens virke.

Referater o.lign. fra repræsentantskabets møder kan læses her: 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6-9 medlemmer, som vælges blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens drift og aktiviteter.

Formand Rolf Andersson, byggedirektør, KAB
Næstformand Søren Ahle Hansen, direktør, ØsterBO
Medlem Lone Lund Rasmussen, direktør, FA2009
Medlem Michael Demsitz, adm. direktør, Boligkontoret Danmark
Medlem Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening
Medlem Thomas Holluf Nielsen, direktør, Domea.dk
Medlem Steen Eising, byggechef, DAB
Medlem Erling Weber Jensen, direktør, Skanderborg Andelsboligforening
Medlem  Allan Werge, direktør, AL2Bolig
Suppleant Bente Karlskov, byggechef, Civica
Suppleant  Lone Zeeberg, bygge- og udviklingschef, fsb
Observatør  Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen 
Observatør  Bent Madsen, direktør, BL 
Observatør  Mikael Lynnerup Christensen, kontorchef, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af:

Formand Rolf Andersson, byggedirektør, KAB
Næstformand Søren Ahle Hansen, direktør, ØsterBO
Medlem Steen Eising, byggechef, DAB

Sekretariatet

AlmenNets sekretariat supporteres af BL - KonsulentCenter og har hjemsted i Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V.

Kontakt sekretariatet

“Foreningens repræsentantskab samles hvert år i november til det årlige møde, som vælger bestyrelsen og udstikker kursen for foreningens virke”