Organisation

Repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg og sekretariat

Foto leveret af HAB

AlmenNets ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og et forretningsudvalg.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet udgør øverste myndighed i AlmenNet. Alle AlmenNets medlemsorganisationer indgår i repræsentantskabsgruppen ved deres direktør, byggechef el.lign.

Foreningens repræsentantskab samles hvert år i november til det årlige møde, som vælger bestyrelsen og udstikker kursen for foreningens virke.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6-9 medlemmer, som vælges blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens drift og aktiviteter.

Formand Steen Ejsing, byggechef, DAB
Næstformand Pia Lyngdrup Nedergaard, direktør, ØsterBO
Medlem Lone Zeeberg, bygge- og udviklingschef, fsb
Medlem Karina Lauridsen, kommunikations- og marketingchef i Boligkontoret Danmark
Medlem Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening
Medlem Ole Nielsen, byggedirektør, Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg
Medlem Kasper Nørballe, direktør, fa09
Medlem Henrik Max Rasmussen, byggechef, FAB
Medlem  Rolf Andersson, byggedirektør, KAB
Observatør  Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen 
Observatør  Annette Klint Kofod, kontorchef, Bolig- og Planstyrelsen
Observatør  Bent Madsen, direktør, BL  - Danmarks Almene Boliger

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af:

Formand Steen Ejsing, byggechef, DAB
Næstformand Pia Lyngdrup Nedergaard, direktør, ØsterBO
Medlem Lone Zeeberg, bygge- og udviklingschef, fsb

Sekretariatet

AlmenNets sekretariat supporteres af BL - Kurser og Rådgivning og har hjemsted i Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V.

Kontakt sekretariatet

“Foreningens repræsentantskab samles hvert år i november til det årlige møde, som vælger bestyrelsen og udstikker kursen for foreningens virke”