Organisation

Repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg og sekretariat

Foto leveret af HAB

AlmenNets ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og et forretningsudvalg.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet udgør øverste myndighed i AlmenNet. Alle AlmenNets medlemsorganisationer indgår i repræsentantskabsgruppen ved deres direktør el.lign.

Foreningens repræsentantskab samles hvert år i november til det årlige møde, som vælger bestyrelsen og udstikker kursen for foreningens virke.

Referater o.lign. fra repræsentantskabets møder kan læses her: 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6-9 medlemmer, som vælges blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens drift og aktiviteter.

Formand Rolf Andersson, byggedirektør, KAB
Næstformand Steen Ejsing, byggechef, DAB
Medlem Pia Lyngdrup Nedergaard, direktør, ØsterBO
Medlem Charlotte Nørbak, byggechef, Domea.dk
Medlem Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening
Medlem Lone Zeeberg, bygge- og udviklingschef, fsb
Medlem Keld Laursen, direktør, Brabrand Boligforening
Medlem Kasper Nørballe, direktør, fa09
Medlem  Allan Werge, direktør, AL2Bolig
Suppleant Ole Nielsen, byggedirektør, Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg
Suppleant  Henrik Max Rasmussen, byggechef, FAB
Observatør  Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen 
Observatør  Bent Madsen, direktør, BL 
Observatør  Annette Klint Kofod, kontorchef, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af:

Formand Rolf Andersson, byggedirektør, KAB
Næstformand Steen Ejsing, byggechef, DAB
Medlem Allan Werge, direktør, AL2bolig

Sekretariatet

AlmenNets sekretariat supporteres af BL - Kurser og Rådgivning og har hjemsted i Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V.

Kontakt sekretariatet

“Foreningens repræsentantskab samles hvert år i november til det årlige møde, som vælger bestyrelsen og udstikker kursen for foreningens virke”