Organisation

Repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg og sekretariat

Foto leveret af HAB

AlmenNets ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og et forretningsudvalg.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet udgør øverste myndighed i AlmenNet. Alle AlmenNets medlemsorganisationer indgår i repræsentantskabsgruppen ved deres direktør, byggechef el.lign.

Foreningens repræsentantskab samles hvert år i november til det årlige møde, som vælger bestyrelsen og udstikker kursen for foreningens virke.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6-9 medlemmer, som vælges blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens drift og aktiviteter.

Formand Steen Ejsing, byggechef, DAB
Næstformand Allan Werge, direktør, AL2Bolig
Medlem Pia Lyngdrup Nedergaard, direktør, ØsterBO
Medlem Karina Lauridsen, kommunikations- og marketingchef i Boligkontoret Danmark
Medlem Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening
Medlem Lone Zeeberg, bygge- og udviklingschef, fsb
Medlem Ole Nielsen, byggedirektør, Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg
Medlem Kasper Nørballe, direktør, fa09
Medlem  Henrik Max Rasmussen, byggechef, FAB
Suppleant  Rolf Andersson, byggedirektør, KAB
Observatør  Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen 
Observatør  Annette Klint Kofod, kontorchef, Bolig- og Planstyrelsen
Observatør  Bent Madsen, direktør, BL  - Danmarks Almene Boliger

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af:

Formand Steen Ejsing, byggechef, DAB
Næstformand Allan Werge, direktør, AL2bolig
Medlem Pia Lyngdrup Nedergaard, direktør, ØsterBO

Sekretariatet

AlmenNets sekretariat supporteres af BL - Kurser og Rådgivning og har hjemsted i Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V.

Kontakt sekretariatet

“Foreningens repræsentantskab samles hvert år i november til det årlige møde, som vælger bestyrelsen og udstikker kursen for foreningens virke”