Organisation

Repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg og sekretariat

Foto leveret af HAB

AlmenNets ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og et forretningsudvalg.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet udgør øverste myndighed i AlmenNet. Alle AlmenNets medlemsorganisationer indgår i repræsentantskabsgruppen ved deres direktør el.lign.

Foreningens repræsentantskab samles hvert år i november til det årlige møde, som vælger bestyrelsen og udstikker kursen for foreningens virke.

Referater o.lign. fra repræsentantskabets møder kan læses her: 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6-9 medlemmer, som vælges blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens drift og aktiviteter.

Formand Rolf Andersson, byggedirektør, KAB
Næstformand Steen Ejsing, byggechef, DAB
Medlem Bente Karlskov, byggechef, Civica
Medlem Michael Demsitz, adm. direktør, Boligkontoret Danmark
Medlem Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening
Medlem Lone Zeeberg, bygge- og udviklingschef, fsb
Medlem Keld Laursen, direktør, Brabrand Boligforening
Medlem Erling Weber Jensen, direktør, Skanderborg Andelsboligforening
Medlem  Allan Werge, direktør, AL2Bolig
Suppleant Kasper Nørballe, direktør, fa09 
Suppleant  Charlotte Nørbak, byggechef, Domea.dk
Observatør  Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen 
Observatør  Bent Madsen, direktør, BL 
Observatør  Annette Klint Kofod, kontorchef, Trafik- og Boligministeriet

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af:

Formand Rolf Andersson, byggedirektør, KAB
Næstformand Steen Eising, byggechef, DAB
   

Sekretariatet

AlmenNets sekretariat supporteres af BL - Kurser og Rådgivning og har hjemsted i Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V.

Kontakt sekretariatet

“Foreningens repræsentantskab samles hvert år i november til det årlige møde, som vælger bestyrelsen og udstikker kursen for foreningens virke”