Bliv medlem

AlmenNet er en forening for udviklingsorienterede almene boligorganisationer og -administrationer. Som medlem får du mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af den almene sektor.

Foreningens medlemmer består af udviklingsorienterede almene boligorganisationer og -administrationer. AlmenNet har i dag 56 medlemsorganisationer, der tilsammen repræsenterer over 80 procent af alle almene boliger i Danmark. Medlemsorganisationerne spænder fra boligforeninger på under 1000 boliger til administrationsselskaber med over 50.000 boliger.

Medlemsfordele
Som medlem af AlmenNet får du mulighed for at drive og medvirke til udviklingen af nye projekter. Det er AlmenNets medlemmer, der driver udviklingen i foreningen, og som medlem kan du være med til at bidrage. De timer, som bruges på udvikling, dækkes via projektøkonomien. Afhængig af medlemmets interne ressourcer, kan man deltage i projekter på forskellige niveauer, så alle kan bidrage uanset størrelse.

Som medlem har du desuden mulighed for at deltage til særlige arrangementer, som kun er for AlmenNets medlemmer. Det drejer sig bl.a. om AlmenNets Årsseminar og diverse projekt-workshops, hvor nye udviklingsprojekter bliver defineret og udviklet i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Når nye projekter udkommer med et hæfte eller en vejledning, sender vi fysiske eksemplarer med posten, så I altid er up to date med den seneste viden fra AlmenNet.

Med andre ord får man i AlmenNet muligheden for at sætte sit præg på udviklingen af sektoren i samarbejde med ligesindede.

Hvem kan blive medlem?
Alle almene boligorganisationer, herunder almene forretningsførerorganisationer og almene andelsselskaber.

Pris
Kontingentet afhænger af organisationens/administrationens størrelse. Kontingentet beregnes:

Grundbidrag pr. boligorganisation/-adm.: 12.000 kr.
Bidrag pr lejemål: 1,35 kr.
2.500 lejemål er indregnet i grundbidraget.

Grundbidraget, som er ens for alle, er 12.000 kr. pr. organisation. Der er indeholdt 2.500 boliger i grundbidraget.
Bidraget pr. bolig, som ikke er indeholdt i grundbidraget, er på 1,35 kr. pr. bolig.

Hvordan bliver man medlem?
Det er simpelt! Kontakt AlmenNets sekretariatsleder, Niklas Jarnit på nja@almennet.dk eller 2320 9436 for indmeldelse.