Smil, sved og en lille tåre

Sommerferien lurer lige om hjørnet for AlmenNets sekretariat, og her kommer et lille tilbageblik på et meget aktivt første halvår, der i den grad har budt på store smil, sved på panden og en lille glædeståre i øjenkrogen.

År 2023 startede for alvor i AlmenNet med lanceringen af ’Værdiskabende boligområder’ i starten af februar, der fik en flyvende start med stor medieopmærksomhed og opbakning fra medlemmer og samarbejdspartnere.

Det blev startskuddet til en mangedobling af nye engagerede udviklingspartnere, øget synlighed og generelt langt flere snitflader til eksterne aktører, videns- og fondspartnere.

Under titlen ’Værdiskabende Boligområder’ arbejder AlmenNet nu og i de kommende år med, hvordan boligområder skaber værdi på flere bundlinjer og i sidste ende giver mere tilbage, end det tager.

I samarbejde med boligorganisationerne er målet at udvikle de eksisterende boligområder, så arealerne, opgaverne og bygningerne skaber både social, klimamæssig og økonomisk værdi på én gang.

Stærkere synliggørelse af AlmenNet
Vi samlede branchen om AlmenNets nye dagsorden til fire udviklingsdage i foråret med temaerne ’Levende lokalsamfund forebygger ensomhed’ og ’Eksisterende boligområder imødekommer fremtidens behov’ i Jylland og på Sjælland.

Mødernes formål var at samle aktører om vigtige dagsordener for den almene sektor, opstarte nye udviklingssamarbejder og skabe rum for netværk.

Som noget nyt, var møderne åbne for alle interesserede, og der var 163 deltagere i alt. Det gav en fordeling, hvor 48 procent var ansatte i den almene sektor, mens 52 procent bestod af eksterne aktører fra virksomheder, der til dagligt samarbejder med den almene sektor eller arbejder med de dagsordener, som dannede rammen om mødet.

21 nye projektidéer
Og så fik vi nok at se til! På baggrund af udviklingsdagene er der blevet oprettet 21 projektgrupper med deltagelse fra 132 aktører fra branchen. Grupperne arbejder nu videre med deres projektidéer med henblik på at igangsætte tværgående udviklingsprojekter. Til sammenligning resulterede AlmenNets tidligere udviklingsseminarer i etablering af 3-5 projektgrupper.

AlmenNet har i samme periode afholdt fire ERFA-møder med titlen ’Værdiskabende gentagelser’, hvor formålet var at modne driften til at tænke nye værdiparametre ind i eksisterende driftsopgaver. Erfaringer og inspiration fra møderne er samlet i AlmenRapporten: Værdiskabende gentagelser, der udkommer inden den 7. juli. Her deltog 105 ansatte i den almene sektor.

Et spændende efterår i vente
I efteråret gentager vi succesen med udviklingsdagene – formentlig i en lidt anden form - med temaerne ’Bæredygtig renovering og transformation’ og 'Velfærdsopgaver i driften’. Og samtidig vil sekretariatet knokle i kulissen med at lave en ny hjemmeside, der skal øge brugervenligheden og tilgængeligheden af AlmenNets mange vejledninger og værktøjer.

Hjemmesiden skal give brugerne bedre muligheder for at finde den viden, som de har brug for - i et nyt, lettere og mere moderne univers. Hjemmesiden forventes at blive lanceret i efteråret 2023. Vi får et nyt look, som vi glæder os til at dele med jer!

Glædeståren
Vi er rigtig glade for, at vi i foråret har kunne byde to nye medlemmer velkommen: BOMIVA og Hobro Boligforening.

Derudover kan vi med stor glæde fortælle, at vi har kunne sikre projektstøtte til en perlerække af nye og spændende initiativer til gavn for hele sektoren. Vi ser frem til at dele ny viden og erfaringer med branchen i den kommende tid.

Med de ord vil vi, i sekretariatet og på bestyrelsens vegne, sige tak til vores medlemmer, samarbejdspartnere og interessenter – nye som gamle - for et forrygende første halvår med udviklingstrang og god opbakning.

Sol og sommerhilsner fra AlmenNets sekretariat
Ann-Sofie Augustesen, Bjørn Askholm, Camilla Kristensen, Jeanette Daniel og Niklas Jarnit