Vær med til at udvikle fremtidens værdiskabende boligområder

Almennet inviterer til dialog om, hvordan boligområder skaber værdi på flere bundlinjer, og i sidste ende give mere tilbage, end det tager.

Et boligområde, der giver. Et boligområde, der hjælper. Et boligområde, der inviterer. Landets tusindvis af boligområder uanset størrelse og ejerform danner rammen om vores byer og lokalsamfund. De er et hjem og kulissen i vores hverdag.

Men et boligområde er mere end et hjem. Det er et mikrokosmos af mennesker, bygninger, opgaver, processer, relationer og teknik, som forandrer sig konstant. Tilsammen kan de skabe merværdi for beboerne, samfundet og planeten:

  • Området kan indrettes, så det inviterer til fællesskaber og modvirker ensomhed.
  • Driftsopgaver kan udføres, som del af en beskæftigelsesindsats.
  • Bygninger kan bygges og driftes på en måde, så de både sikrer stabilt lave driftsomkostninger og en mindre CO2-udledning.
  • Udearealerne kan tilrettelægges, så de skaber levesteder for dyr og planter, og åndehuller for mennesker.
  • Boligområder kan omdannes, så de imødekommer fremtidens ønsker til det gode hjem.
  • Og sådan kunne vi blive ved.

Den almene sektor er bevidst om sit samfundsansvar og tager det alvorligt. I over 100 år har det været branchens mål, at sikre gode boliger til alle i et system, hvor beboerne er for bordenden og ingen skummer fløden.

De seneste år har den almene sektor udviklet sig markant. Driften er blevet strømlinet, nye boformer giver svar på demografiske udfordringer, sociale effektinvesteringer genopfinder de boligsociale indsatser, helhedsrenoveringer fremtidssikrer danskernes hjem, og data fra bygninger sikrer, at regningen ikke sendes videre til de næste generationer.

Den positive udvikling opstår i boligorganisationerne og kan mærkes lokalt i boligområderne. Branchen har taget et stort skridt, men vi er langt fra i mål.

Udvikling i fællesskab
I AlmenNet tror vi på, at de almene boligområder kan skabe endnu mere værdi for beboerne, for lokalsamfundet og for planeten, hvis vi slår pjalterne sammen med andre. Almene boligorganisationer, rådgivere, forskere, civilsamfund, fonde og andre ildsjæle.

Derfor har vi lagt alle vores æg i én kurv. Vi vil hjælpe boligorganisationerne med at udvikle de eksisterende boligområder, så arealerne, opgaverne og bygningerne skaber både social, klimamæssig og økonomisk værdi på én gang.

Vi vil gerne samarbejde om at sikre den nytænkning, der er behov for sammen med alle, der kan bidrage med deres viden, erfaringer, midler og vilje. Vi er klar til at vende bøtten på hovedet, og gå fra best practice til next practice, hvis du er.

Vær med!
I foråret 2023 inviterer AlmenNet til en række udviklingsdage og ERFA-møder, hvor ansatte i boligorganisationer og andre interesserede sammen knækker koden for, hvordan et boligområde kan skabe værdi på flere bundlinjer, og i sidste ende give mere tilbage, end det tager.

Om du vil bidrage med din viden, indgå i et forpligtende partnerskab eller vil opstarte et udviklingsprojekt er underordnet. Har du lysten til at bidrage til en positiv udvikling, håber vi, at du vil tilbringe noget tid med os. Læs mere om arrangementerne herunder.