UDVIKLINGSDAG: LEVENDE LOKALSAMFUND FOREBYGGER ENSOMHED

Hvordan skaber vi stærke lokalsamfund på tværs af ejerformer og matrikler? Mød andre aktører, der ønsker at skabe en forskel i boligområderne og find ud af, hvad vi kan sammen.

Civilsamfundet kommer til at spille en større rolle i løsningen af de udfordringer, velfærdssamfundet står overfor. De almene boligområder kan være med til at binde byen bedre sammen og danne ramme om sociale aktiviteter. Kom med, når vi undersøger, hvordan vi skaber stærke lokalsamfund på tværs af ejerformer og matrikler.

Baggrund
Velfærdssamfundets udfordringer med flere udsatte borgere og hjemløse, samt stigende antal af ufrivilligt ensomme, har fået stor bevågenhed i offentligheden de senere år. Flere danskere bor alene, og særligt i de almene boligområder er der mange, der føler sig ensomme - en tredjedel af beboerne indgår aldrig i nogle former for aktiviteter med deres naboer. Men følelsen af at høre til er et basalt menneskeligt behov.

Mange lokalsamfund – både i byerne og på landet – summer af ildsjæle, sammenhold og fællesskab. Ved at arbejde sammen på tværs af skel og ejerformer, kan vi skabe endnu mere værdi for beboerne og samfundet. Derfor vil vi gerne mødes og drøfte, hvordan lokalsamfundet i højere grad kan være med til understøtte fællesskaberne på tværs.

Hvor står vi i dag?
Vi ser i disse år en stigende efterspørgsel på nye boligkoncepter med fokus på fællesskabet, ligesom der arbejdes mere og mere med forskellige former for fællesskabskoordinatorer, nabodriftkoncepter og lignende fællesskabesfremmende organiseringer eller koncepter.

Kommunerne og boligorganisationerne arbejder i disse år med en mere bystrategisk tilgang til omdannelser og boligudvikling. Der er et stort potentiale for at åbne vores boligområder op og integrere dem med den resterende by. På den måde kan vi skabe mere social sammenhængskraft og møder mellem mennesker på tværs af både fysiske og sociale skel. Boligområdet kan blive det sted, man kan møde ligesindede og få følelsen af mening og forbundethed gennem godt naboskab i lokalsamfundet.

Gennem et målrettet fokus på ensomhed og stærke lokalsamfund, kan vi potentielt skabe en kæmpe forandring for mange menneskers liv. Vi kan styrke selvforståelsen af det stærke lokalsamfund og bidrage til at skabe mere værdi i fremtidens velfærdssamfund – og vi kan udvikle levende bykvarterer, som er attraktive på boligmarkedet i mange år frem.

Kom med!
AlmenNets udviklingsdage er stedet, hvor aktører inden for by- og boligudvikling, der brænder for at gøre en forskel i de almene boligafdelinger, mødes om fælles udfordringer. Vi henter sparring og inspiration - og får ny viden.

I AlmenNet prøver vi løbende at stille de bedste rammer til rådighed for udvikling, kreativitet og netværk. Vi kan ikke løse fremtidens udfordringer alene. Derfor prøver vi et nyt format af for at definere og kvalificere, hvilke udfordringer vi kan løse sammen på tværs af sektorer og brancher.

Om du ønsker at bidrage med din viden, indgå i et forpligtende partnerskab eller vil opstarte et udviklingsprojekt, er underordnet. Lyder det spændende? Så kom med til AlmenNets udviklingsdag. Vi håber, at vi ses!

Der er max. 50 pladser til udviklingsdagen, og vi sigter efter en bred sammensætning. Vi forbeholder os derfor retten til at indføre et max antal deltagere pr. virksomhed eller faggruppe.

Udviklingsdagen afholdes i København. Gå til tilmelding her:

29. marts 2023, Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 København V