Grøn helhedsplan løfter biodiversiteten i Havrevangen

Der er vild natur, insekthoteller og nye oplevelser for beboerne i Havrevangen. Det kræver blot et plan - og et stort engagement, lyder det fra en afdeling, der bliver vildere og vildere dag for dag.

Af Nicolai Zwinge for AlmenNet

Boligafdelingen Havrevangen i Hillerød har valgt at skrue op for den vilde natur. I 2020 blev der vedtaget en omfattende grøn helhedsplan med fokus på biodiversiteten - til glæde for både natur og beboerne.

Boligafdelingen gik i dialog med biologer fra Habitats, og de fik udarbejdet et stort oplæg til en “grøn helhedsplan”.

“Planen viste os mulighederne, og den blev vedtaget med et stort flertal,” fortæller kundechef i Frederiksborg Boligselskab, Børge Frisbæk.

Natur til glæde for beboerne
Øyvind Bakke er formand for den afdelingsbestyrelse. Han mener, at projektet ligger i naturlig forlængelse af tankerne bag Havrevangen, et område der blev etableret i 1994.

“Allerede dengang var der fokus på natur og bæredygtighed. Vi har fx meget store grønne områder. Og da vi skulle fælde træer, ville vi i bestyrelsen godt give noget tilbage,” fortæller han.

De grønne arealer betyder meget for beboerne i området, og det var derfor vigtigt at tænke beboerne ind i de nye tiltag.

“Da vi arbejdede sammen med Habitats, ville vi sikre, at det skulle skabe glæde og muligheder for beboerne. Derfor ville vi fx have store blomsterbede. Det er godt for insekterne, men det betyder også, at det er pænt at se på.“

Få driften med
Børge Frisbæk understreger, at det er vigtigt, at driftspersonalet er med på idéen. De blev inddraget fra starten og var alle meget positive.

Den samme begejstring kommer fra serviceleder Jimmy Sonberg. Han kan se, at medarbejdere er bidte af at skabe vild natur.

“Det er nyt og spændende, og så har de fået lov til at starte noget op, hvor de kan følge udviklingen,” siger han.

Han erkender, at der kommer nye opgaver for driften, men det har ikke været et problem. I boligselskabet har man ansat to uddannede gartnere. De skal løbende hjælpe og vejlede den medarbejder, der arbejder i Havrevangen.

Børge Frisbæk erkender også, at omstillingen kan tage tid.

“Der kommer ikke flere opgaver, der kommer andre opgaver, og hvis medarbejderne ikke bakkede op, så ville det være helt anderledes. Men de har fået en anden arbejdsglæde.”

Samlet set lyder der nu nye grønne vinde fra Havrevangen.

“Vi har hele tiden set på formålet: Biodiversitet og miljø kan løftes til glæde for beboerne. Samtidig kan jeg se, det skaber nye muligheder for at mødes - nye fællesskaber kan opstå,” siger Børge Frisbæk.

Havrevangen fungerer som case i projektet Vilde boligområder, som laves af KAB i samarbejde med AlmenNet. Projektets formål er at inspirere beboere og bestyrelser og administratorer i almene boligafdelinger til at øge biodiversiteten i almene boligområder. Læs mere om projektet herunder.

Vilde boligområder

Udviklingsprojektet 'Vilde boligområder' handler om at forandre udearealer – store som små – til spirende rum af rig og vildere natur.