Vidensopsamling om strategiske partnerskaber i alment byggeri lanceres til april

Et samarbejde mellem fsb og KAB, som begyndte tilbage i 2018, har nu udmøntet sig i AlmenHæftet ”Strategiske partnerskaber i alment byggeri”. Hæftets fokus er praksis og erfaringer fra partnerskabernes opstartsfase.

I 2018 igangsatte fsb og KAB som de første almene bygherrer arbejdet med udbud af strategiske partnerskaber, der begge blev etableret i foråret 2019. I sommeren 2020 igangsattes et fælles udviklingsprojekt, der havde til formål at skabe ny viden og opsamle praksisnær erfaring fra to partnerskabers etableringsfase.

De to partnerskaber, fsb HJEM samt Byggepartnerskabet &Os har siden kørt parallelt, og der har derfor været en unik mulighed for at høste og dele de hidtil opnåede erfaringer og refleksioner fra den første tid på tværs af partnerskaberne.

Forhåbningen er, at vidensopsamlingen kan være med til at give de almene bygherrer, der går med strategiske partnerskabstanker, de bedste kort på hånden til at beslutte sig og eventuelt starte op på den omfattende proces det er at udbyde og efterfølgende opstarte et strategisk partnerskab,” forklarer seniorkonsulent Mie Wittenburg fra Smith Innovation.

Publikation er ikke en evaluering, og de to partnerskaber forholder sig ikke til, om det giver mening at etablere strategiske part­nerskaber i det almene, da de endnu står midt i arbejdet. Fokus er på de læringer, som de to almene partnerskaber har opnået i hhv. ud­buds­ og tilbudsfasen samt i etableringsfasen. Det er ambitionen at følge op med endnu en vidensopsamling, der følger partnerskaberne i deres modningsproces: videreudvikling, drift og afvikling.

Fokus på afgørende refleksionspunkter

I den første vidensopsamling tages læseren med gennem en række refleksionspunkter og forhold man som almen bygherre skal være opmærksom på, samt spørgsmål man som minimum skal stille sig selv før man tager beslutningen om at indgå i et strategisk partnerskab. Publikationen er der bygget op om tre forskellige elementer:

  • Motivationen for at indgå i strategiske partnerskaber i det almene
  • 12 centrale opmærksomhedspunkter identificeret af aktørerne i de to partnerskaber
  • Spørgsmål der fylder hos den almene bygherre

De tre elementer er bygget op omkring materiale, som er indsamlet gennem workshops og interviews med aktørerne i de strategiske partnerskaber.

Derudover, har der sideløbende med de gennemførte workshops og interviews med de to strategiske partnerskaber, været løbende dialog med en række almene bygherrer for at sikre, at vidensopsamlingen rammer nogle af de overvejelser, der fylder hos de almene bygherrer, når det handler om strategiske partnerskaber som organiseringsform.

Publikationen lanceres i samarbejde mellem AlmenNet og fsb på et webinar den 20. april 2022, som du kan tilmelde dig her.

“Forhåbningen er, at videns-opsamlingen kan være med til at give de almene bygherrer de bedste kort på hånden til at opstarte et strategisk partnerskab”
seniorkonsulent Mie Wittenburg, Smith Innovation
Strategiske partnerskaber i alment byggeri

Vidensopsamling fra partnerskaberne fsb HJEM og Byggepartnerskabet &Os