Find fokus med Det almene byggeprogram

Foto: Colourbox.dk/ MIND AND I

Seneste tilføjelse til Den almene projekthåndbog er 'Det almene byggeprogram', der skal sikre, at visionerne for byggeprojektet står klart fra starten

Af Nicolai Zwinge for AlmenNet

Siden 2018 har der været hjælp at hente til projektlederen i Den almene projekthåndbog - en samling af vejledninger og paradigmer udviklet specifikt til den almene projektleder. Flere og flere bruger den, og det viser i følge projektchef fra Bygherreforeningen Graves Simonsen, at der er et ønske fra projektlederne om at få bedre overblik over byggesagens forskellige faser.

Nyeste opdatering til projekthåndbogen er Det almene byggeprogram, der i første omgang indeholder et routemap, hvor projektlederen bliver guidet gennem de centrale spørgsmål i projektet.

“Formålet er at få overblik over processen, særligt hvilke beslutninger der skal træffes i den indledende fase,” forklarer projektleder for byggeprogrammet, Graves Simonsen. 

Nye krav
Han mener, at byggeprogrammet tidligere har været lidt underprioriteret. Det kunne man i nogen grad slippe afsted med i det tidligere AB-system. Men i 2018 fik byggeriet et nyt AB-system med tilhørende ydelsesbeskrivelser.

“Efter ændringerne i AB-systemet skal bygherre nu være meget skarpere på, hvad projektet skal indeholde og hvilke ydelser, der skal indkøbes. Derfor har byggeprogrammet fået en mere central rolle,” fortæller Graves Simonsen.

Routemappen til byggeprogrammet kan hjælpe projektlederen til at definere, hvilket byggeri man ønsker, og hvilke ydelser man har behov for at tilkøbe udefra.  Projektlederen bliver guidet gennem alle beslutninger med hjælpetekster. Det hele er i dag samlet i en excel-fil, men Graves Simonsen fortæller, at det på sigt skal udvikles, så det bliver mere brugervenligt.

Klare mål
Graves Simonsen mener, at byggeprogrammet er et godt supplement til projekthåndbogen, der kan hjælpe bygherre med at blive afklaret, inden man tilknytter ekstern hjælp.

Det kan være særligt relevant for små og mellemstore almene boligorganisationer, som måske ikke har en egentlig byggeafdeling. For selvom man køber bistand udefra, så er der behov for, at man opsætter klare mål for projektet.

“Dybest set, så skal bygherren jo selv kunne definere sit projekt, og hvilke ydelser de ønsker at købe. Nu er der hjælp til at kvalificere bygherrens egne valg,” fortæller Graves Simonsen. 

Han fortæller også, at større boligorganisationer har udtryk ønske om at bruge projekthåndbogen. Det ser han som et udtryk for, at man savner opdaterede paradigmer, og at flere ønsker at benytte fælles standarder. 

Der er vigtige spørgsmål i “Det almene byggeprogram”, som projektlederen indledningsvis og undervejs skal stille sig selv. På den måde ser Graves Simonsen det som en god anledning til at tage ansvar for sit eget projekt. “Det vil gøre bygherre i stand til at sætte sig i førersædet, inden projektet starter.“

Projektet lanceres via webinar, som du kan læse mere om her.

“Det vil gøre bygherre i stand til at sætte sig i førersædet, inden projektet starter.”
Graves Simonsen, projektchef fra Bygherreforeningen