Det nye AlmenNet tager form

Den nye strategi skaber ændringer i metodikken for både udviklingsprojekter og for bestyrelsesarbejdet

AlmenNets bestyrelse mødtes den 8. februar for at drøfte konkretiseringen af den principskitse som skal sætte en markant, ny retning for foreningen, vedtaget af repræsentantskabet den 11. november 2021 Visionen er at blive den førende VidensHub for alment byggeri og boligområder ved at arbejde mere målrettet og fokuseret med målsætninger, der skuer langt ud i fremtiden og har et stort impact på den almene sektor i fremtiden.

Bestyrelse, forretningsudvalg og sekretariat arbejder lige nu intenst med at konkretisere strategien og planlægge de næste skridt ind i fremtidens AlmenNet. Allerede nu står det dog klart, at metoden til at skabe udvikling, vil ændres markant.

AlmenNets bestyrelse har igennem to år arbejdet intenst med strategiprocessen og den nye formand, Steen Ejsing, byggechef i DAB, fortæller om bestyrelsens ændrede rolle:

”Den ændrede måde at arbejde med udviklingsprojekter på, fordrer en ændret opgave for bestyrelsen. Vi skal frem for alt sætte den strategiske retning for AlmenNets arbejdsfelt og sikre at den almene sektor har relevant viden og værktøjer til at løse fremtidige udfordringer, inden vi står midt i dem. Vi skal naturligvis også bidrage med den viden og erfaring vi har som bestyrelse, og sørge for, at medlemmernes kompetencer bidrager aktivt ind i projekterne. Vi opretter desuden et advisory board, som skal bidrage med at sikre et langsigtet udsyn og hele tiden udfordre os.”

Transformation med fokus på udsyn

Sekretariatet skal understøtte bestyrelsen og advisory boardets arbejde med at identificere viden og trends, samt sikre løbende kontakt med samarbejdspartnere og medlemmer. På den måde bliver det muligt at få indsigt i, hvor der er modenhed til at starte projekter, og samtidig påvirke de øvrige parter i feltet med sektorens fokusområder.

Det nye AlmenNet skal være et centrum for partnerskaber med stærke aktører, herunder vidensinstitutioner, forskere, finansielle samarbejdspartnere og øvrige interessenter inden for det byggede miljø, som alle inviteres inden for, når bestyrelsen udmelder de kommende års fokusområder.

”AlmenNet vil fortsætte som en medlemsdrevet forening, men hvor AlmenNet tidligere har startet udviklingsprojekter  i takt med, at udfordringer opstod hos medlemmerne, skal det nye AlmenNet som VidensHub proaktivt se de udviklingsbehov, som vurderes at være mest relevante for det almene byggeri i årene fremover. Vi taler altså ikke bare om justeringer, men om en større transformation hvor AlmenNet, i højere grad end i dag, skal være på forkant med udviklingen. Det forudsætter en systematisk tilgang til indsamling af viden, evnen til at kunne kigge dybt ind glaskuglen og have modet til at sætte gang i initiativer, som kan få stor betydning for fremtidens byggeri,” fortæller sekretariatsleder for AlmenNet Astrid Biering Fonsbøl.

Næste skridt i strategiprocessen er nu, at der i maj indkaldes til repræsentantskabsmøde, hvor den endelige strategi skal vedtages. Derefter igangsættes et forløb, hvor bestyrelsen og advisory boardet konkretiserer fokusområder og rammesætter de projekter, som skal udmeldes for de kommende år. Områderne meldes ud til potentielle partnere og andre interessenter, som kan bidrage med værdifuld viden og sammen sætte nye udviklingsinitiativer i søen.

“Vi taler altså ikke bare om justeringer, men om en større transformation, hvor AlmenNet skal være på forkant med udviklingen.”
Astrid Biering Fonsbøl, sekretariatsleder i AlmenNet