Udviklingsprojekt, praktikpladser og partnerskaber på dagsordenen

Advisory boardet for udviklingsprojektet ’Arkitektstuderende i Gadehavegård’ delte erfaringer med partnerskaber og gav sparring på projektet til et møde i AlmenNet d. 18. maj.

Et Advisory board bestående af repræsentanter fra boligorganisationer og en række andre bystrategiske aktører var tirsdag d. 18. maj 2021 samlet i BL’s lokaler i Studiestræde i København. Her blev udviklingsprojektet ’Arkitektstuderende i Gadehavegård’, et samarbejde mellem KADK, Høje Taastrup kommune og Domea.dk, præsenteret for Advisory boardets medlemmer, den viden og læring, der er kommet af første og anden del af undervisningsforløbet i 2020 og 2021, blev delt, ligesom partnerskaber som redskab til at løfte komplekse opgaver blev drøftet.

Samarbejdsprojektet går konkret ud på, at 150 førsteårsstuderende på Arkitektskolen tre år i træk gennemfører et kursus, der skal styrke de studerendes kendskab til den almene sektor. Efter de tre år har i alt 450 studerende gennemført kurset. Gadehavegård i Høje Taastrup kommune er omdrejningspunktet for kurset.

Fuld opbakning til projektet
Mette Mogensen, by- og boligudviklingschef hos Domea.dk, fortalte, hvilke fordele, der er ved partnerskabet, fra Domea.dk’s perspektiv.

”Med udviklingsprojektet og de arkitektstuderendes arbejde med boligområdet, har vi fået en indsigt og ny viden om Gadehavegård, vi ville have meget svært ved at opnå på andre måder. Samtidig har vi kunne indgå i dialog om de almene boliger med de studerende, og de har på den måde fået øjnene op for sektoren. Og vi har fået viden om dem som potentielt kommende medarbejdere”, sagde hun.

Der var positive tilbagemeldinger på udviklingsprojektet fra Advisory boardets medlemmer, der også spurgte ind til de studerendes evalueringer af kurset, metode og de studerendes interesser for bæredygtighed og boligkultur.

Praktikpladser til arkitektstuderende – hvordan?
Et af målene med udviklingsprojektet er, at de arkitektstuderende skal få øjnene op for de almene boligorganisationer og administrationselskaber som potentielle arbejdspladser. Derfor diskuterede Advisory boardet, hvordan der kan skabes mere plads til arkitektstuderende i sektoren.

”Det er vores oplevelse at de almene boligorganisationer har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Mange arkitekter ønsker at arbejde som rådgivere for boligorganisationer, men færre søger arbejde på bygherreside”, sagde Mette Mogensen og fortalte, at der med udviklingsprojektets tidlige introduktion af den almene verden i 150 arkitektstuderendes studieliv på tre fortløbende årgange skabes et langt mere kvalificeret grundlag for de kommende arkitektgenerationer til at forstå og tage stilling til fremtidig ansættelse indenfor branchen.

Medlemmer af Advisory boardet:
Jakob Tonsgaard, Brabrand Boligforening 
Sven Buch, Himmerland Boligforening 
Rikke Lønne, BL - Danmarks Almene Boliger
Claus Bech Danielsen, BUILD 
Astrid Bruus Thomsen, Realdania 
Lars Autrup, Arkitektforeningen 
Rasmus Grønbæk Hansen, Aarhus Arkitektskole
Jacob Brandtberg Knudsen, Det Kongelige Akademi 
Carsten Rasmussen, Freja Ejendomme 
Per Schulze, By og havn

Partnerskabet repræsenteres ved:
Camilla Hedegaard Møller, Det Kongelige Akademi
Jonna Majgaard Krarup, Det Kongelige Akademi
Mette Mogensen, Domea.dk
Nabil Ben Chaabane, Høje Taastrup Kommune

“Med udviklingsprojektet og de arkitektstuderendes arbejde med boligområdet, har vi fået en indsigt og ny viden om Gadehavegård, vi ville have meget svært ved at opnå på andre måder.”
Mette Mogensen, by- og boligudviklingschef i Domea.dk