Involvering og information skaber den gode historie om partnerskabet

I det strategiske partnerskab bør der være fokus på, at de øvrige dele af partnerskabernes moderorganisationer involveres – naturligvis i det omfang det er muligt og giver mening. Dette kan, eksempelvis, dreje sig om en bygherres driftsafdeling, der skal varetage driften af de eksekverede projekter.

Hvis parterne i partnerskabet ikke føler sig tilstrækkeligt involveret, eller i det mindste informeres om partnerskabets formål og visioner, er der risiko for, at der opstår forbehold, skepsis eller knap så positive historier om partnerskabet. På den anden side, kan en ordentlig involvering eller en oplevelse af, at partnerskabet giver mening og værdi bidrage til, at der sættes positive historier i gang.

Tæt samarbejde på tværs
Det at arbejde med og have fokus på de historier, der løbende opstår, er derfor vigtige, for at gøre partnerskabet til en succes, fortæller Lone Zeeberg, Bygge- og udviklingschef hos fsb.

”Vores driftsundersøgelser er gået rigtig hurtigt pga. partnerskabet. Da vi eksempelvis skulle have udført en radon-undersøgelse ved en afdeling, gik det rigtig hurtigt, da fsb deler hus med NCC og COWI, og vores samarbejdspartnere var tæt på. Det var positivt. Der opstår dog også historier, som eksempelvis at partnerskabet er for dyrt. Historier som disse bliver ikke mindre af, at vi sidder adskilt, og at Corona har gjort afstandene endnu større,” siger hun.

Vigtigheden af, at man får tænkt de lokale boligafdelinger – både beboere og driften – ind i samarbejdet så tidligt som muligt, er også noget begge partnerskaber er meget enige om. Meik Bille Keller er byggeteamchef fra KAB i byggepartnerskabet &os og peger på, at beboerne har en central rolle i samarbejdet.

”Vi skal skabe plads til den viden, vi kan få fra beboere og drift, opbygge relationerne og skabe et solidt team på tværs af fag- og ansvarsgrænser. Det er ikke nødvendigt at vide, hvilken virksomhed eller organisation, vi kommer fra – det spiller ingen rolle. Det vigtige er, at vi ved at samarbejde både internt, men også med de enkelte boligselskaber og -afdelinger, skaber en succes i det konkrete projekt. Det er vigtigt, fordi vi arbejder i en almen kontekst, hvor beslutningskompetencen ligger i afdelingerne,” siger han.

Det strategiske partnerskab er en samarbejdsform man tager med sig videre
Spørgsmålet er, hvornår et strategisk partnerskab egentlig slutter. Det formelle svar er, når kontrakten udløber. Det reelle svar er ikke så entydigt.

”Det er en kultur man tager med sig i fremtidige projekter også når partnerskabet er afsluttet”, fortæller Søren Houen Schmidt, partnerskabsudvikler i byggepartnerskabet &os.
Britt Nemmøe, Almen sektorchef hos Rubow arkitekter og rådgiver i fsb HJEM, tilføjer: ”Vi skal være bevidste om, at det er noget dynamisk og ufærdigt, vi har med at gøre. Og det kan være svært, når vi arbejder inden for byggeriet, der er meget lineært styret,” siger hun.

Fakta om udviklingsprojektet og de to strategiske partnerskaber
Udviklingsprojektet er etableret i regi af AlmenNet og på tværs af aktørerne fra de to igangværende strategiske partnerskaber i det almene; byggepartnerskabet &os, som består af KAB, Enemærke & Petersen, JJW arkitekter, KANT arkitekter, Norconsult, Oluf Jørgensen, SLA og Rekommanderet og fsb HJEM som består af fsb, NCC, RUBOW arkitekter, COWI og Smith Innovation. Udviklingsprojektet involverer de daglige ledelser af de to partnerskaber og faciliteres af partnerskabsudviklere fra Smith Innovation og Rekommanderet. Næste udviklingsmøde mellem de to partnerskaber finder sted i februar 2021. På bagkant af hvert møde forfattes en til to artikler, som ved projektets udløb, samles op i en værktøjskasse til den almene bygherre.

Læs mere om udviklingsprojektet her

Forfatter: Mie Wittenburg, partnerskabsudvikler og specialkonsulent hos Smith Innovation, og Nikolaj Frederiksen, erhvervs ph.d. hos E&P/BUILD
Redigering: Camilla Louise Kristensen, AlmenNet.