Genhusning eller ej?

Udviklingsprojekt i AlmenNet skal samle erfaringer fra mere end 25 renoveringsprojekter til en guide for, hvordan man kan skabe bedre og billigere genhusning. Sundhed er et centralt omdrejningspunkt i projektet. 


Kan man skabe bedre og billigere genhusningsprojekter? Og kan man i højere grad tænke beboernes sundhed ind, når man planlægger genhusning ved større renoveringsprojekter? Det er fokus for et udviklingsprojekt i AlmenNet.

Projektleder fra DAB, Dennis M Christensen forklarer formålet:

“Vi ønsker at samle læring om både økonomien i en genhusningsproces og ikke mindst om, hvordan man kan optimere selve forløbet. Vi ser bl.a. på, hvordan man kan planlægge bedre og i den forbindelse tænke beboernes sundhed ind.” 

Modsatte interesser

Dennis M Christensen har selv arbejdet med genhusning i mere end 10 år, og hvor han har arbejdet med at optimere hele processen.

For der kan være modsatrettede interesser, når man skal beslutte om (og hvordan) man skal genhuse beboerne. Rådgivere, entreprenører og boligselskabet har forskelligt fokus. Når byggesagens økonomi samtidig ofte er presset, så er det ikke altid, boligafdelingerne får gennemtænkt hele genhusningsprocessen.

“Vi ønsker at se på, hvordan man kan optimere genhusningen. Vi ser på økonomien, men vi ser også på, hvordan man kan tage højde for beboernes sundhed,” siger Dennis M Christensen.

Projektet samler erfaringer fra mere end 25 genhusningsprojekter. Samtidig inddrager man sundhedsfagligt personale, der er dialog med BUILD, Institut for byggeri, by og miljø (tidligere SBi) for at få inddraget den viden, forskerne ligger inde med, og endelig sidder Landsbyggefonden med om bordet, når erfaringer skal samles i en best pratice-guide.

Både på økonomi og sundhed

“Økonomien er altid vigtig i renoveringsprojekter. Typisk udgør genhusningen 5-10 % af de samlede omkostninger i byggesagen. Men der er behov om gennemsigtighed omkring, hvad pengene bliver brugt til,” pointerer Dennis M Christensen.

Man kan fx ikke se, hvor meget man sparer på byggesagen ved at genhuse. På sigt kan der derfor være behov for at synliggøre mere detaljeret, hvordan økonomien er i hele genhusningsprojektet.

Endelig bør man inddrage beboernes sundhed i afdelingen, inden byggesagen starter, og se på hvordan renoveringsprojektet undervejs kan påvirke beboernes sundhed.

“Vi renoverer jo for beboerne, derfor bør vi også se på, hvordan byggesagen påvirker beboernes sundhed undervejs,” forklarer Dennis M Christensen.

Han håber, at projektet kan munde ud i en guide, der er så konkret som mulig - med anbefalinger til projektlederen, og så håber han, at projektet kan føre til øget fokus på genhusning - på hvorfor og frem for alt hvordan man genhuser.

Du kan læse mere om projektet her.