Highlights fra konference om Grønne renoveringer

Tak til alle som deltog i den virtuelle konference om grønne renoveringer, som blev afholdt den 28. januar 2021 i samarbejde med BL's BestyrelsesNet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Her har vi samlet alt det som blev præsenteret på webinaret samt øvrige relevante links.

DAGENS SLIDES:

Velkomst v. formand Rolf Andersson, AlmenNet (uden slides)

En grøn almen sektor – i dag og i fremtiden v. Bent Madsen, BL - Danmarks Almene Boliger

Beslutningsstrategi – Prioritering af den grønne dagsorden kræver politisk handling v. Sally Kalash, Cand.scient.pol., MPA Harvard Kennedy School, forfatter og foredragsholder

Sallys videoer:

 

Bæredygtig renovering – fra strategi til praksis v. Erling Nielsen, OB-formand i FAB og Henrik Max Rasmussen, byggechef i FAB

Link til FABs strategi

Pjece: Bæredygtighed med og uden certificering

Fokusområder for bæredygtigt byggeri i FAB

DGNB udbudspakke

Ansvarsfordeling ved DGNB sølv

Ansvarsfordeling ved DGNB guld

Det er vigtigt at understrege at bilagene ikke kan stå alene og skal ses i en større sammenhæng med det samlede udbudsmateriale for de enkelte bygge- og renoveringsprojekter.

Som Henrik Max Rasmussen også nævnte, er FAB stadig i gang med at færdigudvikle deres Projekthåndbog, hvorfor denne ikke vil blive offentliggjort på nuværende tidspunkt.

 

VIDEOER FRA DAGEN

Video: Prioritering af grønne indsatser i en boligorganisation

Video: Udfordringer ved at prioritere de grønne indsatser

Video: Gode råd til arbejdet med de grønne indsatser

Øvrige links
Undervejs blev der refereret til et konkret udviklingsprojekt med titlen, DIALOG- OG PRIORITERINGSVÆRKTØJ FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI. Det finder du her.

Almännyttan i Sveriges energisparekampagne, Duschklockan:

Vi samler altid på gode erfaringer, som vi kan dele i sektoren. Sidder du inde med en spændende case, så kontakt AlmenNet på almennet@almennet.dk.