Ny pulje på 45 mio. kr. skal gøre renoveringer i de almene boligorganisationer mere grønne

Foto: Claus Bjørn Larsen

Nu kan landets almene boligorganisationer søge en ny bæredygtigheds-pulje på 45 mio. kroner fra Realdania. Puljen skal give mulighed for, at der kan træffes endnu flere bæredygtige valg og oparbejdes endnu mere fælles viden om grønne løsninger, når der de kommende år skal renoveres i landets almene boligorganisationer.

Som en del af den økonomiske genopretning oven på corona-krisen i foråret har regeringen gjort det muligt for Landsbyggefonden at igangsætte og støtte renoveringer af landets almene boliger for 30 milliarder kroner. Her skal der blandt andet skrues op for de grønne renoveringer, hvilket en ny pulje fra Realdania på 45 mio. kroner nu skal bidrage til.

AlmenNet afholder i samarbejde med Realdania et webinar for medlemmer, der er interesseret i at få mere viden om puljen, hvordan den søges, og hvad der kan søges støtte til. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

Puljen skal i første omgang hjælpe landets almene boligorganisationer, der står overfor et kommende renoveringsprojekt, med at indhente målrettet rådgivning til at gøre renoveringsprojektet mere klimamæssigt bæredygtigt. Puljen skal dernæst hjælpe med at realisere nogle af renoveringsprojekterne ved at give økonomisk støtte til et øget anlægsbudget, som en mere bæredygtig renovering i nogle tilfælde vil medføre. 

”De mange potentialer, der ligger i at træffe mere bæredygtige og grønne valg ifm. en renovering, vil vi i Realdania gerne være med til at kortlægge. Derfor er målet med puljen at give lidt ekstra luft i renoveringsbudgettet til netop det. Vores håb er, at der er boligorganisationer, der efter endt rådgivning er klar til at tage nogle ambitiøse, bæredygtige valg. Det er netop de projekter, vi også gerne vil støtte økonomisk, når de realiseres, fordi vi her kan være med til at bidrage med vigtig ny viden og nye erfaringer i bæredygtig renovering, som hele den almene sektor kan drage nytte af fremover,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

AlmenNet opfordrer boligorganisationer til at søge puljen
Mange almene boligorganisationer er allerede i gang med at lede efter energiforbedringer, fordi det er en del af boligaftalen om renovering af almene boliger gennem Landsbyggefonden. Tanken med den nye pulje er at gøre det muligt for boligorganisationerne at lede efter yderligere tiltag – også på materialesiden – som er klimamæssigt bedre. Rolf Andersson, byggedirektør i KAB og formand for AlmenNet, opfordrer de almene boligorganisationer til at søge puljen.

”Renovering af boligafdelinger er et helt centralt arbejdsfelt i den almene boligsektor. Det er her, vi på afgørende vis er med til at påvirke den fremadrettede boligkvalitet og styrke et boligområdes lokale attraktivitet. Og det er her vi i kraft af den meget store samlede volumen også kan være med til at sætte og fastholde vigtige samfundsmæssige dagsordner. Derfor er det rigtig positivt, at der nu også kan søges ressourcer til analyser om bæredygtighedstiltag – og for de dristige, der går lidt længere ud ad vejen, også midler til konkrete forsøg. Jeg tror og håber, at det vil booste både den almene sektor og vores byggesektor som helhed,” siger Rolf Andersson.

Sådan søges puljen
Puljen til klimamæssig bæredygtighed i almene boligorganisationers renoveringsprojekter er en del af Realdanias indsats ’Sammen om bæredygtigt byggeri’, som blev lanceret i foråret i forbindelse med COVID-19-krisen. Puljen er ikke kun for renoveringsprojekter, der får støtte gennem Landsbyggefonden.

Puljen kan søges af almene boligorganisationer, som ansøger på vegne af en eller flere konkrete almene boligafdelinger.

Det konkrete renoveringsprojekt skal have et omfang svarende til et entrepriseudbud på mindst 25 mio. kr.

Det skal derudover være på et stadie, hvor det stadigvæk praktisk er muligt at styrke den klimamæssige bæredygtighed i projektet, og hvor en målrettet bæredygtighedsanalyse kan indpasses tidsplanen uden unødig forsinkelse.

Der er ansøgningsfrist for støtte til rådgivning den 16. november 2020, og afhængigt af antallet af ansøgninger, vil der muligvis være ny ansøgningsrunde i løbet af 1. kvartal 2021.

Læs mere om Realdanias pulje til klimamæssig bæredygtighed i almene boligorganisationers renoveringsprojekter og søg her

 

 

“Renovering af boligafdelinger er et helt centralt arbejdsfelt i den almene boligsektor. Det er her, vi på afgørende vis er med til at påvirke den fremadrettede boligkvalitet.”
Rolf Andersson, byggedirektør i KAB og formand for AlmenNet