Få støtte til at afprøve den nye frivillige bæredygtighedsklasse

Få støtte til at afprøve den nye frivillige bæredygtighedsklasse

Som almene bygherrer får I nu en spændende mulighed for at søge støtte til rådgivning fra Realdania ifm. afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse på jeres byggeri. Puljen er målrettet jer, der ønsker at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse på et i forvejen fuldt finansieret byggeprojekt.

Ud over at få data og viden om jeres eget byggeri, vil projektet også give værdifuld viden til arbejdet med at gøre parametrene i den Frivillige Bæredygtighedsklasse til en del af bygningsreglementet. Du kan som bygherre som udgangspunkt få støtte til flere projekter. Dog vil et væsentligt vurderingskriterie være at få så bred erfaringsopsamling som mulig gennem en diversitet i bygningstypologier, bygherrer, rådgivere og udbudsformer samt geografisk lokalitet. Det betyder også, at en ansøgning ikke automatisk vil udløse støtte.

Ansøgningsfristen er den 24. august. Ansøgninger forventes færdigbehandlet primo september 2020.

Du kan søge støtte til afprøvning af alle parametre i den frivillige bæredygtighedsklasse på et byggeprojekt. Støtten bliver givet til de omkostninger, der kan være forbundet med ekstra rådgivning for at anvende FBK-ordningen. Typisk vil det være støtte til rådgivning fra personer med forudgående dokumenteret kendskab til metodikker og værktøjer, der anvendes for at kunne løfte parametrene i FBK.

Læs mere om den frivillige bæredygtighedsklasse på Realdanias hjemmeside og søg støtte her.

Bæredygtighedsklasse.dk

På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside Bæredygtighedsklasse.dk kan du læse meget mere om den frivillige bæredygtighedsklasse, kravene, testfasen og vejledning. Du kan desuden finde case-eksempler og tilmelde dit eget byggeprojekt.