Fortætning skaber værdi for det eksisterende byggeri

Foto: SALUS Boligadministration

Fortætning

Der er behov for flere boliger i byerne, og udfordringen kan ikke kun løses med nybyggeri. I BO-VEST undersøger man potentialerne ved at udvikle almene boligområder gennem fortætning, der giver ejendommene et arkitektonisk ansigtsløft og kan styrke de sociale relationer i området.

BO-VEST administrer en række ejendomme, der godt kunne tåle et arkitektonisk løft og en revurdering af, hvordan boligområderne kan bidrage til diversitet. Helt konkret har administrationsselskabet identificeret 10 ejendomme i deres egen portefølje, hvor det er helt oplagt at arbejde med fortætning.

Jeannet Lass-Meyer er arkitekt og projektleder i BO-VEST og har det seneste år arbejdet på projektet. Hun fortæller, at der ligger mange spændende muligheder i fortætning af byen gennem fx udnyttelse af tagetager og uudnyttede rum mellem bygningerne.

”Der ligger nogle meget oplagte kvadratmeter lige foran os i mange boligområder, hvor vi kan skabe meget mere værdi. Ved at bygge opad, kan vi skabe boliger med meget mere lys, og mens vi bygger, kan vi renovere hele ejendommen, så den fremstår mere ensartet. På den måde skaber vi et mere harmonisk udtryk, så folk bliver stolte af at bo der”, siger hun og fremhæver, at især muligheden for at bygge private lejeboliger i sammenhæng med almene boliger er interessant. Både økonomisk og for at sikre en mere blandet beboerskare, der bidrager til det politiske ønske om en blandet by.

Kompleks opgave

Det er dog ikke så ligetil at bygge ovenpå eksisterende alment byggeri, især ikke i de store byer. Der er mange juridiske benspænd i form af servitutter, hjemfaldsklausuler, tillægskøbesum og forhold som index-lån, der besværliggør processen, og derfor bruger Jeannet Lass-Meyer meget tid på dialogmøder med Københavns Kommune om at få paragrafferne til at mødes.

”Kompleksiteten af opgaven er stor, og der er meget jura, man skal forholde sig til og afklare undervejs. Det besværliggør udviklingsprocessen, men det er samtidig en del af det”, siger hun.

En anden udfordring er at overbevise beboere, der bor i et område med fortætningsmuligheder om, at det er en god idé.

”Beboerne ved, hvad de har, men ikke hvad de får, hvis der skal bygges ovenpå. Derfor arbejder vi rigtig meget med beboerhåndtering og mulighederne for at tilbyde beboerne fx nye vinduer eller andet, der er nedslidt og trænger til udskiftning, hvis der alligevel skal stillads op”, siger Jeannet.

Tanken er, at projektet skal afsluttes med en erfaringsopsamling i form af en procesguide eller lignende, der kan hjælpe boligorganisationerne igennem den komplicerede proces, der ligger forude, hvis der er et ønske om frasalg eller fortætning.

Projektet forventes afsluttet i første halvdel af 2021 og primo næste år afholdes et webinar om projektet. Dato fastsættes snarest.

Læs mere om projektet her

“Der ligger nogle meget oplagte kvadratmeter lige foran os i mange boligområder, hvor vi kan skabe meget mere værdi.”
Jeannet Lass-Meyer, arkitekt og projektleder i BO-VEST
Fortætning

Nyt, afsluttet udviklingsprojekt med AlmenHæfte. Læs mere her!

Strategiske partnerskaber i alment byggeri

Vidensopsamling fra partnerskaberne fsb HJEM og Byggepartnerskabet &Os