Studerende skal få øjnene op for det almene som arbejdsplads

Et udviklingssamarbejde mellem Arkitektskolen KADK, Høje Taastrup kommune og Domea.dk er første skridt på vejen til at gøre den almene sektor endnu mere interessant for kommende generationer af arkitekter, bysociologer og andre med relevant uddannelse.

 

I februar 2020 indtog 150 førsteårsstuderende fra arkitektskolen det udsatte område Gadehavegård i Høje Taastrup kommune. Her skulle de studerende i løbet af fem uger lave feltarbejde og skabe ny viden om boligområdet gennem beboerinterviews, workshops, observationer og debatter.

De kommende år skal i alt 450 arkitektstuderende igennem samme forløb, og meningen er, at feltarbejdet skal vække de studerendes nysgerrighed og lyst for at komme til at arbejde i en almen boligorganisation efter endt uddannelse, fortæller Mette Mogensen, der er by- og boligudviklingschef i Domea.dk og initiativtager til udviklingsprojektet. For der er brug for flere arkitekter i boligorganisationerne, mener hun.

”Arkitekter er ofte den første rådgiver, man som almen boligorganisation møder, når man skal renovere eller bygge nyt. Hvis man har en ansat arkitekt ”inhouse” kan man sandsynligvis få en mere kvalificeret diskussion af, hvad boligorganisationen har brug for – og man kan stille krav til sin rådgiver og udfordre dem, fordi man kender rammerne for deres arbejde, siger Mette Mogensen.

Håb om praktikforløb og partnerskaber

Efter det første hold studerende havde været i Gadehavegård, stod det hurtigt klart, at samarbejdet mellem Arkitektskolen, Høje-Taastrup kommune og Domea.dk gavnede alle parter: De arkitektstuderende fik højnet deres vidensniveau om den almene sektor, kommunen fik et nyt blik på deres udsatte boligområde, og Domea.dk så gennem de studerendes analyser, hvordan man kan arbejde mere med fx bygningsmuligheder, boligtypologier og haverum.

Tanken er nu, at udviklingsprojektet skal ende ud med en praktikordning, hvor de studerende fra landets arkitektskoler, men også andre relevante uddannelser, søger praktik i de almene boligorganisationer, og de almene boligorganisationer får værktøjerne til at skabe gode praktikforløb for de studerende. Samtidig håber Mette Mogensen, at udviklingsprojektet kan inspirere andre til at lave partnerskaber på kryds og tværs.

“Det er jo ikke bare Gadehavegård, det drejer sig om. Det drejer sig om hele landets 600.000 almene boliger, og hvis vi kan få det almene til at indgå flere partnerskaber med kommuner og uddannelsesinstitutioner, så er vi virkelig kommet i mål med dette initiativ”, siger hun.

Læs mere om udviklingsprojektet

“Det er jo ikke bare Gadehavegård, det drejer sig om. Det drejer sig om hele landets 600.000 almene boliger, og hvis vi kan få det almene til at indgå flere partnerskaber med kommuner og uddannelsesinstitutioner, så er vi virkelig kommet i mål med dette initiativ.”
Mette Mogensen, by- og boligudviklingschef i domea.dk
Arkitektur & bygningskultur