Et årsseminar ud over det sædvanlige

Årets ordinære repræsentantskabsmøde i AlmenNet blev et noget anderledes affære end hidtil. Sædvanen tro mødtes repræsentantskabet, men i år blev det digitalt via Teams på grund af den for alle velkendte coronasituation.

Rolf Anderson, bestyrelsesformand i AlmenNet, lagde i sin beretning også vægt på, hvilke konsekvenser pandemien har haft for AlmenNets arrangementer som netværksmøder og det årlige udviklingsseminar, der ikke har kunnet afholdes fysisk. Til gengæld har det haft nogle positive sidegevinster.

”AlmenNet har afholdt 26 arrangementer i år med i alt over 1100 deltagere Så selv om vi savner at mødes, har vi set, hvordan fx vores webinarer har vist sig at være en stærk måde at nå ud til mange og på den måde brede al den viden, der er i den almene sektor, ud til mange”, sagde han og fremhævede årets digitale udviklingsseminar som et eksempel på, hvordan udviklingen af nye projekter ikke går i stå trods en verdensomspændende pandemi.

Ny strategi frem mod 2030

Repræsentantskabet blev orienteret om AlmenNets igangværende strategiarbejde, der i løbet af foråret 2021 skal danne en retning for AlmenNet som forening de kommende ti år. Arbejdet er i fuld gang og i en fase, hvor input fra AlmenNets medlemmer er afgørende. Derfor har sekretariatet og styregruppen for strategiarbejdet lavet et spørgeskema, som alle medlemmer opfordres til udfylde. Det bliver snart sendt ud.

”AlmenNet skal blive ved med at være en spændende udviklingsforening og være relevant for vores medlemmer og aktører i den almene sektor. Derfor undersøger vi nu, hvad vi har gjort, og hvad vores medlemmer gerne vil have mere af i fremtiden. Vi har lagt mange spor ud, som jeg glæder mig til at se resultaterne af,” sagde han.

Formandens beretning blev godkendt, ligesom Regnskab 2019 og budgetforslag 2020 også gjorde det. Ved valg til bestyrelsen valgte Bente Karlskov, CIVICA, at trække sig, mens Pia Lyngdrup Nedergaard, ØsterBO, blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen, og Henrik Max Rasmussen, FAB, blev valgt som ny suppleant.

Den nye bestyrelse ser nu sådan ud:

Rolf Andersson, KAB, formand
Steen Ejsing, DAB, næstformand
Allan Werge, AL2bolig, medlem
Lone Zeeberg Nielsen, fsb – mere end en bolig, medlem
Keld Laursen, Brabrand Boligforening, medlem
Ole Nielsen, Himmerland Boligforening, medlem
Charlotte Nørbak, Domea.dk
Kasper Nørballe, FA09, medlem
Pia Lyngdrup Nedergaard, ØsterBO, medlem
Ole Nielsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, suppleant
Henrik Max Rasmussen, FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab, suppleant
Henrik L Bang, Bygherreforeningen, observatør
Annette Klint Kofod, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, observatør
Bent Madsen, BL - Danmarks Almene Boliger, observatør

Webinar: helhedsplaner med beboerne

Hvordan skaber vi en åben og involverende byggeproces? Få gode bud fra danske og internationale oplægsholdere.