Renovering med blik for klodens bæreevne

Den almene boligbebyggelse Sorgenfrivang II i Virum nord for København har gennemgået en totalrenovering med fokus på miljømæssig bæredygtighed. Klimabelastningen er mindre nu, og samtidig er beboernes udgifter til varme, vand og el markant lavere.

Sorgenfrivang II

Hovedfokus i renoveringen, som ventes afsluttet senere i år, har været miljømæssig bæredygtighed. Det er meget mere end en energirenovering. Vindueskarmen har givet plads til superisolering på 600 millimeter, der som hele elementer er hængt som en ”frakke” uden på facaden.

”Vi gav udtryk for vores ønske om, at der skulle tages store miljømæssige hensyn,” siger Birthe Rasmussen, som er 85 år og tidligere lærer og skolekonsulent. Hun har boet i Sorgenfrivang II siden 1960 – altså gennem det meste af livet. Hun har været medlem af bestyrelsen i denne afdeling under Lyngby almennyttige Boligselskab siden 2007.

En stribe af miljøforbedringer

Rigtig mange miljømæssige forbedringer blev gennemført, og ejendomsleder Allan S. Olsson oplister dem på administrationskontoret, der ligger i stueetagen i det midterste højhus – og skråt over for bebyggelsens fælles vaskeri, hvilket er et andet eksempel på miljøhensyn. Vaskeriet benytter opsamlet regnvand.

Her er de øvrige miljøforbedringer som følge af renoveringen:

Isætning af tætte vinduer.

  • Et to-strengs varmesystem, således at der kun trækkes varme, når beboerne skal bruge det. Altså er der ikke automatisk varmecirkulation.
  • Installation af vandmålere i alle lejligheder, der giver mulighed for forbrugsafregning.
  • Vandhaner, der er koldstartshaner og udelukkende bruger koldt vand, når man åbner i midten af et etgrebsarmatur.
  • Nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvor der før kun var mekaniske udtræk i køkken og badeværelse. Varmegenvindingen sker ved, at den udgående varme luft passerer gennem en krydsveksler, hvor den er med til at opvarme den indgående kolde luft.
  • Udskiftning til LED-lys, der i gangene er sensoraktiverede.
  • Solcellepaneler på taget, der bidrager med strøm til ventilationsanlægget, de nye, rummelige elevatorer og andre fælles installationer.
  • Reposer på alle opgange er nu lukket med termoruder. ”Før blæste det ind, og det var ikke unormalt, at der lå sne på trappeafsatsen om vinteren.”

Allan S. Olsson fortæller om forberedelserne af renoveringen, at han, repræsentanter for afdelingsbestyrelsen og fagfolk fra byggeafdelingen i DAB, som administrerer Sorgenfrivang, satte sig sammen for at udforme en helhedsplan. Senere blev byggeriets parter inddraget, efterhånden som de var udvalgt.

 

Er du interesseret i bæredygtig udvikling af byggeriet, så deltag på AlmenNets udviklingsseminar hvor temaet i år er bæredygtighed. Kom med og sæt dit præg på de kommende udviklingsprojekter.

 

Læs mere og tilmeld dig her!

 

Energiforbruget er halveret

Renoveringen, som er støttet af Landsbyggefonden og Byggeskadefonden, har et prisskilt på over 700 millioner kroner. Der blev opereret med en huslejestigning på 38,5 procent, hvilket kan virke voldsomt. Men der var udsigt til en betydelig mindre faktisk stigning, fordi forbrugsudgifter til varme, vand og el samtidig ville falde på grund af miljøforbedringerne.

Desuden ville beboerne få en moderne bolig, hvor også alle køkkener og badeværelser var totalt istandsat, og der kom en stor altan.

Tilslutningen blandt beboerne til planen var på over 95 procent.

Steen Ejsing, byggechef i DAB, siger, at der var bred enighed om projektet, som samtidig er en forløber for en generel prioritering af miljømæssig bæredygtighed i den almene boligsektor.

”Beboerne blev ikke skræmt væk af huslejestigningen, fordi vi lavede beregninger, der tydede på gevaldige energibesparelser,” siger Steen Ejsing.

Forventningen synes at blive mere end indfriet. DAB har netop fået foretaget en opgørelse af forbruget i det første højhus, hvor renoveringen blev afsluttet for små to år siden. Forbruget blev sammenlignet med forbruget i samtlige tre højhuse før renoveringen divideret med tre. Besparelse: Næsten 50 procent.

Læs hele artiklen her