Fremtidens seniorbofællesskaber

Ny værktøjskasse til bygherrer

Hverdagsfællesskaber med fokus på delekultur, lokalt engagement og måltidet er kerneværdier i fremtidens seniorbofælleskab, som foreningen ’Sundbo seniorfællesskab’, boligselskabet fsb og foreningen Realdania har skabt konturerne til, målrettet boligområdet Sundparken på Amager. Herudover har parterne udviklet en værktøjskasse til alle, som arbejder brugerdrevet med udvikling af fremtidens seniorbofællesskaber.

Hvordan oversætter man en række seniorers værdier og behov til et bofællesskab, der under­støtter nutidige og fremtidige generationers hverdagsliv og fællesskabsformer? Og hvordan udvikler man fællesarealerne, så de understøtter de sociale relationer i seniorbofællesskabet?

Svarene kan findes i et nyt værdiprogram og en ny værktøjskasse, som er et foreløbigt resultat af et samarbejde mellem foreningen Realdania og boligorganisationen fsb om at realisere et nyt seniorbofællesskab i et eksisterende boligområde.

Værktøjskassen er blevet til, fordi Realdania og fsb sammen med seniorbofællesskabsforeningen Sundbo har udviklet et værdiprogram for et seniorbofælleskab, der skal placeres på frie arealer i fsb’s boligafdeling Sundparken på Amager.

Sangberg Arkitekter har udarbejdet skitserne til bofællesskabet, hvor medlemmerne af Sundbo skal udleve deres seniortilværelse. I værktøjskassen kan interesserede få viden om, hvordan man planlægger processen, involverer brugerne, skaber sammenhæng med lokalområdet og kortlægger aktiviteter og faciliteter.

Fra brugerdrømme til værdiprogram

Værdiprogram og værktøjskasse er blevet til gennem en grundig proces, faciliteret af Innovationsbureauet FUTU, hvor parterne har bidraget væsentligt til at indkredse de aktiviteter og værdier, som et vellykket bofællesskab for seniorer indeholder.

Resultatet er et værdiprogram, hvor husets funktioner og zoner, designprincipper og bofællesskabets profil er afdækket. Samtidig er der udarbejdet konkrete arkitekttegninger, som understøtter hverdagsfællesskabet på baggrund af værdiprogrammet med værdier som delekultur, lokalt engagement og måltidet som fællesskabsdannende faktor.

Stigende behov for seniorfælleskaber

Baggrunden for udviklingen af både værdiprogram og værktøjskasse er en stigende efterspørgsel efter boliger af denne type.

Stadig flere vil gerne leve deres seniortilværelse i et seniorbofællesskab, hvor det er i høj kurs at have noget sammen, samtidig med, at man har sit eget. Specielt i storbyer, især København, hvor grundpriserne er høje og byggegrundene få, er det vanskeligt at bygge denne type boliger – særligt til seniorer med små indkomster. Derfor er bofællesskabet udviklet til en grund, hvor fsb i forvejen har en stor ældreboligafdeling.

Imødekommer tidens krav om nye boligformer

Partnerskabet er en del af Realdanias kampagne ”Rum og fællesskaber for ældre”, som er målrettet bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Forskningen viser, at 91 pct. af beboerne i seniorbofælleskaber oplever øget livskvalitet i denne boligform. Samtidig giver fællesskabet et lavere træk på de offentlige udgifter til praktisk hjælp.

Du kan hente den fulde pressemeddelelse fra Realdania i højre side.

Nyopstartet udviklingsprojekt i AlmenNet

Når Realdanias og andres undersøgelser samtidigt viser, at ældres livskvalitet kan forøges, såfremt der tidligere i livet foretages en transition til en mere aldersvenlig bolig med gode faciliteter, der understøtter gode naborelationer fremfor at bo i egen bolig indtil evt. plejeboligstadiet, er det vigtigt at spørge sig selv: hvad kan vi gøre for at fremme antallet af seniorbofællesskaber?

Dette og andre spørgsmål vil projektgruppen, under ledelse af Karina Lauridsen fra Boligkontoret Danmark, undersøge nærmere i løbet af det næste års tid.

Du kan læse mere om udviklingsprojektet her