Materiale fra AB18 og den almene bygherres nye ledelsesrolle

AB18 og den almene bygherres nye ledelsesrolle

Mange tak for en spændende dag med veloplagte oplæg, stort engagement, vidensdeling og gode drøftelser!

Nedestående kan du finde materiale fra dagen. 

Bygherrerollen under forandring v. Henrik L. Bang, Bygherreforeningen

Det nye AB-aftalesæt og ledelsesrollen v. Birgitte Fæster, Byggeskadefonden + BL’s vejledning og paradigmer ift. nyt AB-aftalesæt: https://bl.dk/raadgivning-og-regler/administration-og-beboerdemokrati/byggeri/ab18-abr18-og-abt18/

Renovering af afd. Brunevang v. John Kim Fletting, FA09.

Nybyggeriet Engdraget v. Arne Juul, Slagelse Boligselskab. 

Renovering af afd. Fyrkildevej v. Michael Knudsen, Himmerland Boligforening.

Oplæg til nyt lederakademi v. Nana Juul, BL.

På konferencen, der blev afholdt i et samarbejde mellem AlmenNet, Boligdirektørforeningen, Byggeskadefonden og BL, blev der sat fokus på ledelsesrollen hos de almene bygherrer med udgangspunkt i det nye AB-aftalesæt. 

Projektledelse & forandring
Projekthåndbogen

Hent gratis vejledninger, paradigmer og inspiration til nybyggeri- og renoveringsprojekter.