AlmenNet 3.0 – fra viden til forankring

Formanden har ordet

Af: Rolf Andersson, formand i AlmenNet

Hvert år i november kaster vi et blik tilbage på det forgangne år – og 2019 er ingen undtagelse. Vi kigger også lidt længere tilbage i tiden. AlmenNet har nemlig eksisteret i 12 år og vores forening har gennemgået en stor udvikling. Interessen for det vi laver, er vokset, sammen med antallet af de projekter og tematikker, foreningen beskæftiger sig med. Dét kan vi godt tillade os at være stolte af. Men i stedet for at hvile på laurbærene er det en gang imellem sundt at stoppe op gøre status. Er vi dér, hvor vi gerne vil være? Er der noget vi med fordel kan skrue på eller gøre anderledes?

AlmenNet er en udviklingsforening med stort U – og det skal vi blive ved med at være. Det spørgsmål vi skal stille os selv, er, hvordan vi i endnu højere grad får den enorme mængde af læring omsat til værdi hos medlemmerne og forankret den fælles viden ude i organisationerne. AlmenNets bestyrelse har i 2019 drøftet disse spørgsmål og vedtaget, at der i 2020 skal gennemføres en stor undersøgelse og tages en fælles debat, som vil gøre os klogere på, hvor vi skal hen. Det bliver I alle en del af. 

Evaluering er vigtigt – også når vi bygger og renoverer. Derfor har AlmenNet i år lanceret det længe ventede ”Evalueringsredskab til byggesager”, som samler erfaringerne systematisk og hjælper bygherren til at undgå fejl. Nu er det vigtigt, at vi nu også husker at bruge det! Jeg vil ligeledes opfordre til at hente hjælp i Projekthåndbogen, som i 2019 er blevet opdateret efter de nye AB-regler og netop er ved at blive videreudviklet med et byggeprogram.

 

I år har vi afholdt 27 meget velbesøgte foreningsarrangementer inklusiv 16 lokale ERFA-møder. Den 30. januar 2020 afholder vi den sidste af en række, årlige konferencer i samarbejdet med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om Den Almene Forsøgspulje, denne gang under temaet ”Bæredygtighed gennem digitalisering”. Lad mig i den anledning benytte lejligheden til at takke styrelsen for et meget givtigt og lærerigt samarbejde. En omfattende evaluering af puljen har vist, at både projekter og formidlingen af dem, har givet stor værdi. At dele viden og læring i vores netværk, er lige så vigtigt, som selve udviklingsarbejdet. AlmenNets bestyrelse har således også besluttet at føre konferencen videre i AlmenNet, ved egen kraft.

Der er også fuld gang i udviklingsprojekterne. Bestyrelsen har i 2019 revitaliseret det årlige udviklingsseminar, som både udvides og intensiveres. Formålet er at sikre en endnu bedre proces fra idé til projektbeskrivelse og samtidig styrke det gode samarbejde, som i sidste ende giver bedre projekter. I skrivende stund samarbejder en række medlemmer videre på de forslag, som blev udviklet på seminaret den 7. november under temaet ”bæredygtighed i byggeri og drift”.

Jeg vil som altid opfordre alle medlemmer til at byde ind med projektforslag hele året rundt.

På de følgende sider vil vi præsentere nogle af de nyligt afsluttede og igangværende udviklingsprojekter i AlmenNet, som vores engagerede medlemmer arbejder med.  

Tak for samarbejdet i år!

Dét kan du se frem til i 2020

AlmenNets årskonference: Bæredygtighed gennem digitalisering
Vil du være med til, at skabe nogle grønnere boliger for fremtidens befolkning? Så er denne konference skabt til dig. Her er får du ny inspiration til dit arbejde med bæredygtigt byggeri, du bliver præsenteret for konkrete digitale værktøjer og du vil få mulighed for, at dele dine erfaringer med kollegaer i branchen.

Tilmeld dig her

Udviklingsseminar del 2
Den 7. november afholdte AlmenNet det årlige udviklingsseminar. Her blev grundstenene til en række nye udviklingsprojekter lagt. Da dagen var omme besluttede flere af arbejdsgrupperne at tage projekterne med hjem og arbejde videre med dem, for at præsentere dem på del 2 af AlmenNets udviklingsseminar den 17. januar.

Tilmeld dig her

ERFA: Ekstern granskning
På årets første ERFA-møder præsenteres BL’s nye værktøj til granskning af vedligeholdelsesplaner. På møderne vil du også blive klogere på, hvordan boligorganisationerne i praksis kan bruge værktøjet, så bekendtgørelsens krav om ekstern granskning bliver opfyldt.

Tilmeld dig her