Økonomisk hjælp til ildsjæleprojekter

Lokale ildsjæle i Boligforeningen 3B’s afdeling Hørgården har fået støtte fra Realdanias Underværker-kampagne til at transformere Byhaven til et centrum for grønt fællesskab.

En del af planen er etableringen af et drivhus i Hørgårdens Byhave, der vil styrke områdets biologiske mangfoldighed. Dette sker gennem udvidelse af vækstsæsonen og planternes variation samt drivhusets funktion som samlingspunkt for områdets beboere. Ved også at etablere et udekøkken bliver der skabt grobund for den sociale mangfoldighed gennem bl.a. fællesspisning, workshops og diverse kulturaktiviteter.

Derudover inkluderer projektet også fikserede og mobile plantebede med integreret regnvandsopsamling, opholdsplads med tilstødende bålplads, halvtag til overdækning af kompost og muligheden for et hønsehus.

Bag projektet fremgår det, at Hørgården i 2018 var til at finde på den berygtede ghettoliste. Det satte gang i en stærk beboerbevægelse, som med områdets helhedsplan igangsatte startskuddet til Hørgårdens Byhave. Interessen for projektet var mildest talt eksplosivt; på ingen tid var havens lodder revet væk af 42 familier med dertilhørende venteliste. Etableringen af drivhus og udekøkken vil videreudvikle det gode naboskab samt tiltrække interesserede udefrakommende. Sammen vil det være et skridt i retning mod at ændre fortællingen om Hørgården til noget positivt.

I kan også søge støtte 

Realdania-kampagnen Underværker har givet en økonomisk håndsrækning til 19 nye ildsjæleprojekter i de almene boliger, og siden 2014 har kampagnen hjulpet ikke mindre end 145 frivillige projekter. Fælles for alle de valgte projekter er, at ildsjælene bygger, istandsætter og ombygger bygninger og byrum som springbræt til øget lokalt fællesskab, nye aktiviteter og grønne løsninger. Det kendetegner også de københavnske projekter, der hver på deres måde rækker ud og bidrager til lokalt fællesskab, bæredygtighed og social inklusion.

Måske har I et fællesrum, et udeareal eller et helt tredje sted, I drømmer om at gøre til ramme om det lokale fællesskab? Så kan I søge støtte fra Realdania-kampagnen Underværker.

Næste ansøgningsrunde har frist den 27. marts 2020.
Følg med på Underværker.dk, i kampagnens nyhedsbrev og på Facebook.

Læs mere om almene ildsjæleprojekter på Underværker 

Der er flere projekter fra almene boligbyggerier, der er blevet støttet af Underværker. Dem kan du læse mere om og hente inspiration fra her:

“Realdania-kampagnen Underværker har givet en økonomisk håndsrækning til 19 nye ildsjæleprojekter i de almene boliger, og siden 2014 har kampagnen hjulpet ikke mindre end 145 frivillige projekter.”