Nu er finalisterne til Jubilæums- og Bygherreprisen 2019 her!

Nu er finalisterne til alle priser ved dette års Buiding Awards 2019 fundet, og Himmerland Boligforening er både blevet finalist til Bygherreprisen og FBSA's Jubilæumspris. Licitationen står bag byggeriets store prisshow Building Awards sammen med Bygherreforeningen og en række andre partnere. Priserne bliver uddelt på et Award show den 7. november i København. Jubilæumsprisen uddeles af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) med støtte fra Realdania, imens Boligfondens Kuben sammen med Bygherreforeningen står bag Bygherreprisen. 

Se alle finalisterne til de forskellige priser her

Bygherreprisen

Prisen hædrer bygherreorganisationer, der med gode visioner, strategier og processer formår at skabe byggeri, som akkumulerer ny viden til branchen og skaber værdi for brugerne og det omkringliggende samfund. De tre visionære og ambitiøse bygherrerer, der er blevet nomineret er Himmerland Boligforening, Roskilde Kommune samt NREP og AG Gruppen.

Rekordmange kandidater er blevet indstillet til Bygherreprisen 2019. Blandt 20 stærke bygherrer og deres projekter har bedømmelseskomiteen nu udvalgt tre stærke, men forskellige finalister. Bygherreprisen er blevet uddelt siden 1999. 

Aalborgmodellen
Himmerland Boligforening er udvalgt for med den såkaldte Aalborgmodel at have givet et fysisk og socialt løft til det udsatte boligområde Kildeparken i Aalborg Øst.
Det er lykkes Himmerland Boligforening at kombinere en storstilet renovering og modernisering af foreningens boliger for 1,4 mia. kr. med en stærk boligsocial indsats. Det er sket via aktive partnerskaber med en lang række private og offentlige aktører. Bl.a. er der skabt et stærkt samarbejde med private investorer og aktører, offentlige instanser som fx forskellige forvaltninger i kommunen, Aalborg Universitet og det lokale foreningsliv. 

Bedømmelseskomiteen har været meget imponeret over Himmerland Boligforenings indsats for at tænke i helheder og potentialer. Foreningen har bredt bygherrerollen ud og nærmest redefineret, hvilke kræfter, som kan sættes i værk, når man igangsætter byggeri. Det er meget imponerende, hvor mange kræfter og indsatser, der har formået at gå i samme retning. Himmerland Boligforening inspirerer andre udfordrede boligforeninger og områder i Danmark og viser vejen til sund byudvikling i Danmark.

Læs mere om Aalborg modellen her

Jubilæumsprisen

De atten stærke kandidater til FBSA’s Jubilæumspris for Samfundsansvar er indsnævret til tre endelige finalister. Feltet består af ligestillingsinitiativet Boss Ladies, entreprenøren Enemærke og Petersen, som viser nye veje for at få udsatte unge ind på arbejdsmarkedet, samt Himmerland Boligforening, som har forvandlet et udsat boligområde til en integreret bydel i Aalborg.

FBSA's Jubilæumspris vil særligt hylde den organisation, virksomhed eller indsats, som via et stærkt samarbejde har skabt social bæredygtighed under selve byggeprocessen eller med inklusion som mål for det færdige byggeri. Indstillingerne er bedømt ud fra fire kriterier: grad af værdi for det omkringliggende samfund, forretningsmæssig værdi, nytænkning og samarbejde, samt kobling til FN’s verdensmål.

Himmerland Boligforening løfter Aalborg med erhvervsintegration
Udsatte boligområder har alle hver sine udfordringer når det kommer til at skabe et bedre miljø for beboerne. Himmerland Boligforening har med Aalborg-modellen formået at renovere et udsat boligområde og forvandlet det til en blomstrende og mere åben bydel, der integrerer både erhverv og forskellige beboere i området.

Med en storstilet renovering for 1,4 mia. kr. understøttet af en række boligsociale indsatser, har Himmerland opnået samskabelse mellem både det private, offentlige, foreningslivet og boligforening gennem aktive partnerskaber. Det har bl.a. resulteret i højere uddannelsesniveau og -parathed samt lavere kriminalitet blandt beboerne. Lokalsamfundet har allerede nydt godt af projektets resultater, som kobler sig til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. For eksempel arbejdes der med mål 1: ”Afskaf fattigdom i alle dens former overalt”. I den forbindelse er den gennemsnitlige husstandsindkomst i området steget med 19 % i perioden 2011 – 2017, ligesom kriminalitetsraten i udvalgte kategorier er faldet med 53 % siden projektets opstart.

I forlængelse af Himmerland Boligforenings brede samarbejde om at skabe en ny og mere inkluderende og attraktiv bydel, er de blandt finalisterne til prisen, da juryen i høj grad ser konkrete resultater og skalerbarhed, som andre udsatte boligområder også har mulighed for at lære af i sin udviklingsproces.

Udsatte unge i job i Nyt Rosenhøj
Veluddannede faglærte er en mangelvare i bygge- og anlægsbranchen. Renoveringen af Rosenhøj-området i Aarhus udmærker sig særligt i arbejdet med at få unge i socialt udsatte områder i arbejde. Inden projektets start var arbejdsløsheden i området i aldersgruppen 20-29-årige dobbelt så høj som landsgennemsnittet. Det skulle der laves om på. Derfor havde Enemærke & Petersen, i kraft af sin rolle som hovedentreprenør på projektet, forpligtet sig til, at de i løbet af kontraktperioden ville uddanne seks-otte lærlinge og årligt tage op mod 40 personer ind i virksomhedspraktik og løntilskudsjob i samarbejde med de øvrige underentreprenører.

Resultatet var mærkbart. Hele 43 arbejdsløse beboere kom i beskæftigelse under renoveringen af Rosenhøj. Af dem havde Enemærke & Petersen 14 unge ansat og ni er i dag i uddannelse eller fast job. Hermed kobler indsatsen sig direkte til FN’s verdensmål 8: ”Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde til alle.”, og mere specifikt delmål: 8.6: ”Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres.”

Fremadrettet skal resultaterne fra projektet integreres i hele den danske byggebranche. Det skal ske gennem igangsættelse af et nyt projekt, som skal medvirke til at få sat erfaringerne fra Rosenhøj og andre beskæftigelsesprojekter på formel - og dermed udvikle en guide for byggebranchen til at løfte socialt udsatte unge ind på arbejdsmarkedet.

Læs om renoveringen af Rosenhøj i Aarhus omegn i AlmenNets inspirationskatalog her!

På årets Building Awards 2019 bliver der sat fokus på byggeriets værdiskabelse og det ansvar, der følger med, når vi sammen skal løse de store udfordringer. Det er ansvaret for at bygge til fremtidens behov og bl.a. ind tænke ressourceudfordringer og klimaforandringer i de løsninger som skabes. Men det er også ansvaret for at sikre sunde forretningsmodeller og arbejdsgange, samt at aktivt spille ind i det omkringliggende samfund, som man er en del af og bygger til.

Se alle finalisterne til de forskellige priser her